Memòria d’activitats 2022

Tornar enrere

CARTA DE LA CODIRECCIÓ

Han estat 12 mesos d’una feina molt intensa, l’esclat de la guerra d’Ucraïna ha suposatun desafiament a molts nivells i ha necessitat d’articular respostes ràpides, que podemdir amb satisfacció que hem acomplert amb èxit. En aquesta línia, volem posar en relleuque des de la CCAR aquest any s’han posat en marxa nous projectes per a poderacompanyar a les persones refugiades en les situacions, cada vegada més complicades,que enfronten en el seu dia a dia. Un bon exemple és la obertura de l’ Espai Refugi, uncentre referent i obert a la ciutat de Barcelona, on persones refugiades, voluntàries iprofessionals de la CCAR intercanviem coneixements i realitzen activitats formatives id’oci.


Durant aquest any hem constatat i celebrat que quan es vol es pot, que existeixen altresnarratives davant els èxodes i que som capaços de donar respostes àgils i eficacesdavant situacions d’emergència on es produeix un desplaçament forçat de milions depersones, posant al centre el seu benestar i agilitzant la seva acollida i inclusió arreud’Europa. No obstant, també hem vist com encara queden molts reptes per endavant,com que de manera efectiva es garanteixi l’accés a la protecció internacional a totes lespersones sense tenir en compte les coordenades de naixement, per això, seguimtreballant dia a dia perquè l’asil sigui un dret, no un privilegi.


Elena Maya Silvan i Dilara Ekmen Sales
Codirectores de la CCAR