Els nens, nenes i adolescents que fugen dels seus països estan més exposats a patir vulneracions dels seus drets

Tornar enrere

Segons dades de l’ACNUR, durant l’any 2022 el nombre de persones que es van veure obligades a fugir de les seves llars va ascendir a 108,4 milions. D’elles, 35,3 milions correspon a persones refugiades, de les quals el 41% són menors de 18 anys. Milions de nens, nenes i adolescents es veuen obligats cada any a fugir dels seus països per buscar protecció. Les  vulneracions als drets humans que els forcen a fugir o que puguin patir durant el trànsit o l’acollida tenen un gran impacte a diferents nivells degut a la seva vulnerabilitat i el moment de desenvolupament en què es troben.  

Molts fugen amb les seves famílies, però d’altres emprenen el seu projecte migratori en solitari o acompanyats per altres adolescents. Aquests menors migrats sense referents familiars estan més exposats a patir vulneracions dels seus drets i experimenten grans dificultats per accedir al seu dret a sol·licitar protecció internacional. De fet, l’Estat espanyol es caracteritza per ser un dels països europeus en què menys sol·licituds d’asil de menors migrats sense referents familiars es presenten. La falta d’informació sobre l’accés al procediment de protecció internacional és la principal causa d’aquesta anomalia, ja que molts dels menors acollits se’n podrien beneficiar.  

La Convenció sobre els Drets de l’Infant de 1989 protegeix tots els nens, nenes i adolescents menors de 18 anys independentment de la seva nacionalitat, el seu origen o el seu estatus migratori, de manera que la condició de menor ha de prevaldre sempre. A més, els diferents instruments jurídics de protecció de la infància i les recomanacions d’ACNUR permeten concedir la protecció internacional a menors d’edat sense referents familiars per motius més amples que els que es recullen a la Convenció de Ginebra.  

A la CCAR realitzem acompanyament jurídic als nens, nenes i adolescents sense referents familiars acollits al sistema de protecció de menors de Catalunya que sol·liciten asil i participem d’un projecte europeu conjuntament amb altres 6 organitzacions de diferents països que té per objectiu promoure i protegir els drets de la infància migrant sense referents familiars. D’altre banda, realitzem formacions a professionals de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya sobre el sistema de protecció.  

En el Dia dels Drets de la Infància volem recordar a les administracions públiques la seva obligació de protegir els nens, nenes i adolescents que migren sols, garantint els seus drets i especialment el seu dret a sol·licitar protecció internacional millorant els protocols de detecció i treballant de manera coordinada entre administracions i organitzacions socials per tal de garantir els seus drets fonamentals. A més, volem insistir que una protecció efectiva dels drets de la infància durant la minoria d’edat dels nens i nenes implica establir mecanismes per garantir que no cauran en situacions d’exclusió social una vegada arribin a la majoria d’edat.