Nova convocatòria de presentació de candidatures pel PCPDDH

Tornar enrere

Procés de presentació de candidatures per a l’acollida temporal de defensores i defensors dels Drets Humans

El Programa Català de Protecció a defensors i defensores dels Drets Humans (PCPDDH) és una iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya en la que col·labora l’Ajuntament de Sant Cugat i que coordina i gestiona l’entitat Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat.

El PCPDDH té per objecte oferir protecció integral a defensores i defensors dels DDHH en situació de risc a causa de la seva activitat de defensa dels drets humans per mitjans pacífics, mitjançant una acollida de 6 mesos a Catalunya i un acompanyament integral, que inclou:

 • Eix d’atenció psicosocial i auto cura
 • Eix formatiu
 • Agenda d’incidència i enfortiment de la xarxa de suport
 • Suport al retorn i seguiment posterior en el marc del vincle habitual de treball entre l’entitat d’origen de la persona defensora i l’entitat catalana que presenta la candidatura.

El pes de cadascun d’aquests eixos s’estableix d’acord a les necessitats o interessos de cada persona defensora. Es recomana que l’entitat catalana que presenti una candidatura tingui un elevat coneixement del perfil i les circumstàncies de la persona defensora per tal de dissenyar de forma idònia el seu programa d’acompanyament.

Per a l’edició del PCPDDH 2022-2023, està prevista l’acollida temporal de 3 persones defensores dels drets humans en situació de risc. Si entre les persones defensores seleccionades alguna vol venir acompanyada de familiars (fills/es i/o parella), el PCPDDH disposa d’una plaça per a candidatures en aquesta situació.

Cal tenir en compte a l’hora de presentar una candidatura les possibles restriccions a la mobilitat arrel de la Covid-19 tals com vacunes, certificats, entre d’altres.

A qui va dirigit?

Poden presentar candidatures les ONGD que:

 • Treballin en solidaritat amb altres països o regions, i que tinguin experiència de treball conjunt amb l’entitat d’origen de la persona defensora proposada.
 • Estiguin inscrites en el Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament que preveu la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, gestionat per l’ACCD, o al Registre d’organitzacions no governamentals de desenvolupament adscrit a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament.
 • Disposin de seu social o delegació a Catalunya.

També poden presentar candidatures les agrupacions d’ONGD que compleixin els requisits de l’anterior apartat, amb associacions, xarxes, col·legis professionals, ajuntaments, etc. sense personalitat jurídica diferenciada.

El pressupost que les administracions donants han destinat al PCPDDH el gestiona en la seva totalitat la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. Les ONGD que hagin presentat les candidatures seleccionades seran considerades subcontractades per la  CCAR en el marc de la Resolució que té l’entitat amb l’ACCD. Aquestes rebran 14.000€ en concepte d’ajut per a l’acompanyament de la persona defensora acollida sola; i 17.000€  en concepte d’ajut per a l’acompanyament de la persona defensora acollida en família i que hauran de justificar en el format i termini que s’indiqui. Alhora, tindran cobertes les despeses de viatges i estades per a les gires o activitats que es realitzin sota l’organització del PCPDDH.

Termini de presentació

El període de presentació de sol·licituds s’inicia el 12 de setembre de 2022 i finalitza el 14 d’octubre de 2022, inclosos.

On presentar les candidatures

S’ha de presentar el formulari normalitzat per correu electrònic a: programa.proteccio@ccar-cear.org

Criteris de valoració de les candidatures:

 1. Criteris relatius a la defensora o defensor i a la proposta de candidatura presentada: fins a 65 punts
  • Adequació de la candidatura a l’objecte del programa de protecció (fins a 25 punts)
  • Trajectòria de defensa dels drets humans de la persona defensora (fins a 20 punts)
  • Experiència de l’organització/moviment social a la qual està vinculada en l’àmbit dels drets humans i amb perspectiva de gènere i grau de vinculació de la persona defensora amb l’organització/moviment social (fins a 10 punts)
  • Pertinença de la persona defensora a un dels col·lectius prioritaris que estableix la Relatoria Especial de les Nacions Unides sobre la situació dels defensors/es dels drets humans com són:
   • Dones que pertanyen a organitzacions feministes.
   • Persones que treballen en la defensa dels drets econòmics, socials, culturals i ambientals, especialment aquelles que defensen el dret a la terra, poblacions indígenes i afro-descendents.
   • Persones que treballen en la defensa dels drets de col·lectius minoritzats. O bé membres de col·lectius LGTBIQ+ (fins a 10 punts)

 

 1. Criteris relatius a la defensora o defensor i a la proposta de candidatura presentada: fins a 65 punts
  • Experiència de l’entitat en l’àmbit de la defensa dels drets humans a la regió o país d’origen de la persona defensora des de la perspectiva de l’Enfocament de Gènere i basat en Drets Humans (fins a 10 punts)
  • Treball conjunt, d’acompanyament i/o suport de l’entitat sol·licitant a l’organització/ moviment social d’origen de la persona defensora (fins a 10 punts)
  • Capacitat d’acompanyament durant l’estada de l’entitat sol·licitant envers la persona defensora (fins a 15 punts).

En un termini màxim de 20 dies naturals des de la finalització del període de presentació de sol·licituds es comunicaran per correu electrònic les candidatures seleccionades i s’iniciaran les gestions administratives corresponents per a la seva acollida i que determinaran la data de la seva arribada. Cal tenir en compte que la selecció d’una candidatura no garanteix la viabilitat de la seva participació al PCPDDH, ja que depèn de les restriccions derivades de la pandèmia vigents en aquell moment i que poden retardar considerablement o impedir l’acollida. En aquests casos, el PCPDDH es reserva la possibilitat d’avaluar la viabilitat, podent descartar la participació d’una candidatura ja seleccionada al PCPDDH i passar a seleccionar la següent candidatura que hagi obtingut la següent puntuació més alta.

Descarregar formulari per presentar sol·licitud aquí.