skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Oferta de feina: Administratiu/va de programes

Oferta De Feina: Administratiu/va De Programes

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball

Reforçar l’equip de programes i projectes, especialment en relació a la gestió i posterior justificació econòmica dels programes i projectes; així com a la responsable econòmica i financera de l’entitat amb totes aquelles tasques de gestió documental i econòmica que requereixi.

En dependència directa de la Responsable econòmica i financera. Donar suport a l’Àrea de Comptabilitat en el manteniment dels registres comptables i en la gestió i arxiu de la documentació generada amb la finalitat de garantir la qualitat de la informació comptable i econòmica de l’entitat i dels diferents programes i la transparència de la gestió econòmica financera de l’organització.

Funcions

– Suport a la gestió administrativa dels programes i projectes.
– Seguiment de l’execució pressupostària dels programes i projectes
– Elaboració de les justificacions econòmiques dels programes i projectes
– Realitzar el seguiment administratiu, implicant als equips sobre les característiques de les convocatòries, terminis i justificacions.
– Gestió, elaboració, seguiment, justificació, control i arxiu de la documentació d’ajudes econòmiques a persones beneficiàries dels projectes. Elaboració de les taules de justificació de la despesa de les ajudes de les persones beneficiàries. Conciliació amb les dades de comptabilitat i les taules amb els rebuts, factures i pagaments físics de totes les despeses.
– Realitzar el seguiment i cerca de proveïdors.
– Procedir a gestionar el lliurament i recollida de documentació amb administració pública i finançadors.
– Resolució de la gestió administrativa i documental dels projectes de la CCAR
– Suport a direcció en la gestió dels recursos humans.
– Participació en reunions d’equip de programes i projectes
– Participació en xarxes, activitats comunitàries, jornades, etc… vinculades als objectius de l’entitat.

Requisits

– Posseir estudis mínims de Formació Professional o Batxillerat.
– Experiència mínima de 2 anys com a Comptable o llocs dins de l’Àrea d’Administració i / o de l’àrea Econòmic Financera en organitzacions similars.
– Domini de l’excel
– Coneixement i domini del català
– Alta motivació per al treball en migracions i asil i una identificació amb els objectius de la CCAR Capacitats i compromisos
– Capacitat resolutiva i propositiva.
– Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
– Disposició per al treball en equip.
– Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.
– Resistència a l’estrès i orientació a l’assoliment d’objectius.

Es valorarà

– Formació Professional Tècnic en gestió Administrativa, Tècnic en Administració i Finances, o similar
– Experiència de treball en equip.

Condicions

Contracte d’obra i servei: 3 mesos (amb possibilitat de continuïtat)
Incorporació immediata
Jornada completa
Condicions laborals segons el conveni propi de l’entitat
Lloc de treball a Barcelona

Informació requerida

Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org amb la referència:
Administratiu/a

El termini de presentació de candidatures finalitza el 15 de gener
Només es contactarà amb les persones pre seleccionades.

Back To Top