Oferta de feina: ADMINISTRATIU/VA CEAR CATALUNYA

Tornar enrere
Descripció de lloc:
ADMINISTRATIU/A EN CEAR CATALUNYA
Lloc de treball: Barcelona – Ajunta de comerç 26.
Funcions del lloc:
– Recolzament en la gestió dels RRHH
– Recolzament en la gestió administrativa dels projectes i gestió de les oficines a Catalunya
– Seguiment i justificacions de projectes i arxiu i control dels projectes presentats.
– Donar suport pressupostari
– Atendre les instruccions relatives al treball diari de CEAR Catalunya.
– Facilitar i promoure la identificació de necessitats.
– Procedir a l’arxiu, sistema d’ordenat de factures, control de pagaments i revisió mèdica de càrrecs bancaris.
– Realitzar el seguiment i cerca de proveïdors.
– Procedir a gestionar el lliurament i recollida de documentació amb administració pública i finançadors.
– Estar informat dels diferents plans i prioritats estratègiques dels diferents finançadors.
Requisits:
– Posseir estudis mínims de Formació Professional o Batxillerat.
– Domini oral i escrit del català
– Alta motivació per al treball en migracions i asil i una identificació amb els objectius de CEAR.
Experiència i Formació
– Experiència laboral mínima d’1 any en lloc similar, posant l’accent principalment en la gestió administrativa i RRHH
– Experiència mínima d’1 any amb col·lectius desfavorits, principalment amb immigrants.
– Experiència de treball en equip.
– Domini d’eines incloses en el paquet office i maneig bàsic de programes informàtics.
Capacitats i compromisos
– Capacitat resolutiva i prepositiva.
– Actitud motivada.
– Disposició per al treball en equip.
– Dinamisme, capacitat propositiva i creativitat per al desenvolupament del treball.
– Compromís amb els objectius de CEAR, amb la seva missió, visió i valors.
– Coordinació estreta amb la resta d’àrees relacionades amb el seu treball i amb els serveis centrals de l’entitat.
– Participació en el projecte global de CEAR.
– Gran capacitat d’empatia
– Capacitat de treball autònom.
– Resistència a l’estrès i orientació a l’assoliment d’objectius.
Es valorarà
– Coneixement en matèria d’immigració i asil: ser capaç d’entendre la realitat migratòria des de l’enfocament global (integració, fluxos migratoris i causes).
– Coneixements sobre la diversitat cultural, i la convivència (inclosos usos i costums).
– Coneixements en gestió de nòmines.
– Experiència prèvia en voluntariat
S’ofereix
– Incorporació immediata.
– Mitja jornada
– Remuneració i horari: segons taules salarials i Conveni de CEAR.
– Lloc de treball: delegació de CEAR a Barcelona
Presentació de candidatures enviant currículum vitae abans del 20/03/2017:
e-mail: seleccion.cearcatalunya@cear.es
Referencia-assumpte del missatge: Administratiu/a CEAR Barcelona
En cas de no rebre resposta a la seva candidatura en un termini de 10 dies, la mateixa s’entendrà descartada.