Tornar enrere

Oferta de feina: TÈCNIC/A COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL I MÀRQUETING SOCIAL

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball

Sota la supervisió de l’equip directiu, dins de l’Àrea de Desenvolupament i Enfortiment Institucional, i en coordinació amb totes les Àrees de l’entitat, enfortir la comunicació institucional de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, així com desenvolupar i implementar campanyes de captació de persones sòcies i voluntàries, donacions i altres mitjans de finançament per a la CCAR.

 

Funcions

 • Sota la supervisió de l’equip directiu de la CCAR, desenvolupar un pla de comunicació institucional de l’entitat.
 • Sota la supervisió de l’Àrea de Desenvolupament i Enfortiment Institucional, desenvolupar i implementar un pla de captació de sòcies.
 • Sota la supervisió de de l’Àrea de Desenvolupament i Enfortiment Institucional,, desenvolupar i implementar un pla de captació de voluntàries.
 • Centralitzar els punts d’entrada de persones sòcies i voluntàries a l’entitat.
 • Mantenir les bases de dades actualitzades i operatives.
 • Elaborar informes, memòries i justificacions.
 • Millorar i implementar las estratègies comunicatives internes i externes de l’entitat.
 • Manteniment i enfortiment de les relacions de l’entitat amb els mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió i mitjans digitals).
 • Seguiment, manteniment i anàlisi de les eines de comunicació digital de l’entitat: pàgina web, xarxes socials i altres.
 • Enfortir i acompanyar el treball de portaveu, tant dels equips de la CCAR com de les persones refugiades i migrants, en coherència amb les estratègies de l’entitat.
 • Realitzar el seguiment i anàlisi de les accions comunicatives de l’entitat: clipping de premsa, impactes de campanyes, seguiment de l’actualitat i els posicionaments de l’entitat.
 • Vetllar i promoure l’ús del llenguatge i les imatges públiques de l’entitat en acord amb els seus valors.

Requisits:

 • Llicenciatura/grau en comunicació.
 • Experiència mínima de 2 anys en tascas de comunicació: Experiència en l’àmbit de la comunicació del Tercer Sector.
 • Experiència en organització d’campanyes d’ captació de fons, socies y voluntàries.
 • Formació en Drets Humans.
 • Experiència en organització d’esdeveniments i activitats de comunicació .
 • Experiència en community management: CRM, CMS, google analytics i posicionament SEO
 • Nivell C de català.
 • Domini de l’idioma anglès i/o francès. Es valorarà qualsevol coneixement d’un altre idioma.

 Capacitats i compromisos

 • Capacitat relacional i de comunicació.
 • Capacitat resolutiva i proactiva.
 • Capacitat d’anàlisi.
 • Capacitat de resiliència.
 • Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
 • Disposició per al treball en equip en ambients interculturals.
 • Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.
 • Resistència a l’estrès i orientació a l’assoliment d’objectius.

Es valorarà

 • Capacitat de treball i motivació per treballar en la defensa dels drets humans i del dret d’asil.
 • Capacitat pel treball en equip.
 • Coneixements en matèria d’asil i immigració.
 • Coneixements teòrics-pràctics sobre DDHH, gènere i/o Educació per la Justícia Global.
 • Experiència com a treballador/a i/o voluntari/a en entitats sense ànim de lucre.
 • Capacitat de gestió, organització, planificació i priorització de tasques.
 • Flexibilitat horària.

Condicions

Contracte d’obra i servei a jornada completa.

Incorporació immediata.

Remuneració segons les taules salarials de l’entitat.

Lloc de treball a Barcelona.

 

Informació requerida

Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org  amb la referència:  TÈCNIC/A COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL I MÀRQUETING SOCIAL

El termini de presentació de candidatures finalitza el 3 de maig

Només es contactarà amb les persones pre seleccionades.