skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

OFERTA DE FEINA: TÈCNIC/A DE FORMACIÓ I INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

OFERTA DE FEINA: TÈCNIC/A DE FORMACIÓ I INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

 

Objectiu del lloc de treball

Sota la supervisió de la Responsable d’àrea d’Incidència, la persona contractada serà la responsable de les formacions impartides per la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, així com els seminaris, jornades  i altres accions formatives i de divulgació organitzades per l’entitat

Funcions

 • Gestió de formacions en drets humans:
  • Elaboració de programes de formació en drets humans i específicament en dret d’asil (continguts, ponents, sales si escau)
  • Gestió de la difusió de les formacions i gestió de les inscripcions
  • Dinamització dels fòrums, de les possibles incidències i de les activitats posteriors a la formació (diplomes, etc.)
 • Activitats complementàries a les activitats de formació
 • Gestió de les col·laboracions de la CCAR en formacions externes
 • Gestió, organització i, si escau, impartició de tallers de sensibilització en drets humans i dret d’asil a centres educatius
 • Participació en les accions i projectes d’incidència política i social de l’entitat
 • Realització del seguiment tècnic dels projectes de formació
 • Sistematització i recopilació d’indicadors relatius a les activitats formatives i d’incidència elaborades
 • 2 anys d’experiència en l’elaboració de continguts i materials de formació i com a formadora en l’àmbit de DH i preferiblement també en Asil

Requisits

 • Llicenciatura/grau en l ’àrea de les ciències socials o similar.
 • Nivell C de català i alts coneixements d’anglès i/o francès.
 • Formació complementària en Drets Humans. Es valorarà la formació en l’àrea de la immigració i l’asil.
 • Experiència demostrable en organitzacions de formacions, seminaris i jornades, preferiblement en drets humans.
 • Experiència en elaboració de continguts formatius, preferiblement en drets humans.
 • Bona capacitat de comunicació oral i escrita en català i castellà.

 

Capacitats i compromisos

 • Capacitat resolutiva i proactiva.
 • Capacitat d’anàlisi.
 • Capacitat relacional i de comunicació.
 • Capacitat de resiliència.
 • Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
 • Disposició per al treball en equip en ambients interculturals.
 • Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.
 • Resistència a l’estrès i orientació a l’assoliment d’objectius.

Es valorarà

 • Experiència en gestió de plataformes virtuals de formació
 • Experiència en impartició de tallers de sensibilització i educació en drets humans en centres educatius
 • Coneixements en seguiment pressupostari
 • Experiència com a treballador/a i/o voluntari/a en entitats sense ànim de lucre
 • Bona capacitat de treball i motivació per treballar en la defensa dels drets humans i del dret d’asil
 • Bona capacitat pel treball en equip

Condicions

Jornada completa. Contracte indefinit

Incorporació immediata

Remuneració segons les taules salarials de l’entitat.

Lloc de treball a Barcelona.

 

Informació requerida

Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org  amb la referència:  Tècnic/a de formació i incidència política i social

El termini de presentació de candidatures finalitza el 16 de juny

Només es contactarà amb les persones pre seleccionades.

Back To Top