skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

OFERTA DE FEINA: TÈCNIC/A D’INSERCIÓ LABORAL

OFERTA DE FEINA: TÈCNIC/A D’INSERCIÓ LABORAL

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball

Sota la supervisió de la coordinadora d’Atenció a les persones, la persona contractada treballarà per a millorar la situació laboral i d’ocupabilitat de les persones del col·lectiu d’atenció de l’entitat. Les seves tasques consistiran en:

 

Funcions

 • Valoració de necessitats socials, informació i orientació a persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica.
 • Disseny i execució d’Itineraris individualitzats d’inserció laboral, identificant motivacions i acompanyant en el desenvolupament de competències.
 • Disseny i execució d’accions performatives i formatives que permetin millorar l’ocupabilitat de les persones ateses (tallers de recerca activa d’ocupació, drets laborals, etc).
 • Mapeig dels diferents recursos habilitats en l’àrea d’intervenció, amb èmfasi en els recursos laborals, i actualització de la guia de serveis de l’entitat.
 • Recerca, identificació i formalització de convenis amb empreses i entitats que millorin l’ocupabilitat de les persones ateses.
 • Intermediació amb empreses d’inserció i altres iniciatives per a la contractació de persones en situació d’exclusió social.
 • Derivació dels participants a recursos laborals externs i interns, així com a activitats formatives dirigides a la millora de les seves competències per a l’ocupació.
 • Selecció de perfils professionals per a la posterior derivació a empreses.
 • Cerca d’ofertes d’ocupació i intermediació laboral.
 • Informació / orientació en relació amb l’autoocupació i la creació d’empreses.
 • Valoració, gestió, seguiment i justificació de beques a la formació i al transport vinculades al projecte.
 • Mecanització de dades a la base de dades interna i bases específiques.
 • Elaboració d’informes, memòries i documentació per a la correcta justificació del projecte.
 • Participació en fòrums, actes i jornades vinculades als objectius del lloc ocupat i de l’organització.

Requisits:

 • Formació acreditada preferentment en Treball Social o Relacions Laborals.
 • Experiència i / o formació en projectes d inserció sociolaboral amb col·lectius en situació o risc d’exclusió, preferentment amb persones migrades i refugiades.
 • Experiència en el disseny i execució d’accions grupals per promoure l’ocupabilitat.
 • Coneixement d’idiomes (anglès i / o francès principalment).

*Les candidatures que no reuneixin aquests requisits no seran tingudes en compte.

 Capacitats i compromisos

 • Capacitat resolutiva i proactiva.
 • Capacitat d’anàlisi.
 • Capacitat relacional i de comunicació.
 • Capacitat de resiliència.
 • Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
 • Disposició per al treball en equip en ambients interculturals.
 • Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.
 • Resistència a l’estrès i orientació a l’assoliment d’objectius.

Es valorarà

 • Coneixement de les organitzacions del tercer sector, preferiblement relacionades amb la migració i el refugi.
 • Coneixement de la situació del mercat laboral i idees innovadores per fomentar l’ocupabilitat.
 • Coneixements d’informàtica, a nivell avançat.
 • Capacitat resolutiva, d’organització i planificació.
 • Alta motivació per al treball en Drets Humans i identificació amb la missió, visió i valors de CCAR
 • Experiència com a treballador/a i/o voluntari/a en entitats sense ànim de lucre
 • Bona capacitat de treball i motivació per treballar en la defensa dels drets humans

Condicions

Jornada completa en horaris de matí i tarda, contracte fix discontinu fins a 31/12/2022.

Incorporació immediata.

Remuneració segons les taules salarials de l’entitat.

Lloc de treball a Barcelona.

Informació requerida

Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org  amb la referència:  TÈCNIC/A D’INSERCIÓ LABORAL  

El termini de presentació de candidatures finalitza el 16 de juny del 2022

Només es contactarà amb les persones pre-seleccionades.

 

Back To Top