skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Oferta de feina: Tècnic/a d’intervenció Atenció a les Persones Vallès Occidental

Oferta De Feina: Tècnic/a D’intervenció Atenció A Les Persones Vallès Occidental

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball

Sota la supervisió de la Coordinació de Atenció a les persones, millorar la situació de les persones sol·licitants d’asil i d’apatrídia, refugiades, apàtrides i denegades de la protecció internacional al municipi de Rubí a través de tallers i activitats de sensibilització i d’un punt d’informació i orientació, dirigit a facilitar informació sobre els tràmits i procediments per a realitzar la sol·licitud de PI, accedir al programa estatal d’acollida i integració o a altres programes de caràcter complementari. D’altra banda, elaborar els itineraris i plans de treball i de la gestió de les 10 persones acollides en el marc del projecte Tenderol al municipi de Sabadell.

Funcions:

A Rubí:

 • Realització de tallers d’informació i sensibilització sobre protecció internacional.
 • Provisió d’un punt d’informació i orientació en Protecció Internacional.
 • Treball en xarxa al municipi.
 • Reunions de seguiment del projecte amb la responsable de programes complementaris i amb l’Ajuntament.
 • Registre d’informació en la base de dades interna i qualsevol altra base de dades depenent de la gestió dels programes que tingui assignats.
 • Gestió de l’oficina de la CCAR en el municipi.

A Sabadell:

 • Atenció individual a les persones beneficiàries del dispositiu d’acolliment a Tenderol.
 • Planificació, elaboració i seguiment dels plans de treball i dels itineraris sociolaborals de les 10 persones acollides en el marc del projecte Tenderol.
 • Elaborar informes de derivació i seguiment per a altres entitats i/o administracions.
 • Valoració de les prestacions econòmiques i supervisió de la gestió per part del TIS responsable.
 • Intervenció i mediació de conflictes, si s’escau.
 • Vetllar pel bon estat del pis i del mobiliari.
 • Coordinació i seguiment amb el tècnic d’integració social del projecte en les seves funcions.
 • Treball en xarxa al municipi.
 • Reunions de seguiment del projecte amb la responsable de programes complementaris i amb l’Ajuntament.
 • Realització de propostes de millora del projecte.

Funcions compartides:

 • Elaboració d’informes i memòries.
 • Registre de dades en la base de dades interna de CCAR i qualsevol altra base de dades depenent de la gestió dels programes que tingui assignats.
 • Participació en xarxes, activitats comunitàries, jornades, etc., vinculades als objectius de l’entitat.
 • Coordinació amb l’equip dels Programes Complementaris així com participació en reunions d’àrea i de casos.
 • Participar en les activitats que es desenvolupin dins de l’entitat.
 • Assistir a formacions  que s’imparteixi a nivell intern i extern.

Requisits:

 • Grau en treball social
 • Experiència en la intervenció social en l’àmbit de la protecció internacional i/o les migracions.
 • Experiència en la resolució de conflictes i la mediació intercultural
 • Coneixement de l’anglès i/o francès.
 • Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la CCAR.

 Capacitats i compromisos

 • Capacitat resolutiva i proactiva.
 • Capacitat relacional i de comunicació.
 • Capacitat de resiliència.
 • Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
 • Disposició per al treball en equip.
 • Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.

Es valorarà

 • Formació en Gènere.
 • Haver format part de CCAR com a persona atesa, treballador/a o voluntari/a.
 • Coneixement dels recursos socials de la ciutat.
 • Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.
 • Referències professionals de llocs similars.
 • Experiència associativa.

Condicions

Contracte d’obra i servei, 30 h/set

Incorporació immediata

Remuneració segons les taules salarials de l’entitat.

Lloc de treball Sabadell i Rubí, ocasionalment Barcelona per a reunions de coordinació amb l’equip.

 

Informació requerida

Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org  amb la referència:  TÈCNIC/A D’INTERVENCIÓ ATENCIÓ A LES PERSONES VALLÈS OCCIDENTAL

El termini de presentació de candidatures finalitza el 21 de maig

Només es contactarà amb les persones pre seleccionades.

Back To Top