skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

OFERTA DE FEINA: TÈCNIC/A D’INTERVENCIÓ PIO SANT CUGAT DEL VALLÈS

OFERTA DE FEINA: TÈCNIC/A D’INTERVENCIÓ PIO SANT CUGAT DEL VALLÈS

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i migrades, alhora que treballem per afavorir els seus processos d’inclusió social i laboral a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball

Sota la supervisió de la Coordinació de Atenció a les Persones, millorar la situació de les persones migrades, sol·licitants d’asil i d’apatrídia, refugiades, apàtrides i denegades de la protecció internacional al municipi de Sant Cugat a través de la gestió d’un punt d’informació i orientació, dirigit a facilitar informació sobre els tràmits i procediments d’estrangeria, realitzar la sol·licitud de PI, accedir al programa estatal d’acollida i integració o a altres programes de caràcter complementari i realitzar derivacions i acompanyaments als recursos socials del municipi.

Funcions

 • Provisió i gestió d’un punt d’informació i orientació en Protecció Internacional i estrangeria.
 • En coordinació amb la responsable de l’Àrea d’atenció a les persones i del equip tècnic de l’Ajuntament, establir els protocols d’intervenció i derivació per a les persones usuàries del servei
 • Reunions de seguiment del projecte amb la responsable de l’Àrea d’atenció a les persones i amb l’Ajuntament.
 • Valoració i gestió de la borsa de prestacions econòmiques, en cas que hi hagi.
 • Realització de tallers i xerrades sobre asil i refugi als col·lectius interessats.
 • Coordinació i comunicació a nivell tècnic amb altres recursos i serveis del municipi i voltants.
 • Dinamització del voluntariat amb el nostre col·lectiu d’atenció al municipi.
 • Treball en xarxa al municipi.
 • Registre d’informació en la base de dades interna i qualsevol altra base de dades depenent de la gestió dels programes que tingui assignats.
 • Coordinació amb l’equip dels Programes Complementaris així com participació en reunions d’àrea i de casos.
 • Realització de propostes de millora del projecte.
 • Elaboració d’informes i memòries.
 • Participació en xarxes, activitats comunitàries, jornades, etc., vinculades als objectius de l’entitat.
 • Participar en les activitats que es desenvolupin dins de l’entitat.
 • Assistir a formacions que s’imparteixi a nivell intern i extern.

 

 

Requisits

 • Grau en ciències socials, preferiblement en dret, treball social o en educació social
 • Experiència en la intervenció social en l’àmbit de la protecció internacional i/o les migracions.
 • Coneixement de l’anglès i/o francès.
 • Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la CCAR.

 

Capacitats i compromisos

 • Capacitat resolutiva i proactiva.
 • Capacitat relacional i de comunicació.
 • Capacitat de resiliència.
 • Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
 • Disposició per al treball en equip.
 • Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.

Es valorarà

 

 • Formació en Gènere.
 • Haver format part de CCAR com a persona atesa, treballador/a o voluntari/a.
 • Coneixement dels recursos socials de la ciutat.
 • Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.
 • Referències professionals de llocs similars.
 • Experiència associativa.

 

Condicions

Contracte fix, jornada completa en horari de matí i una tarda a la setmana

Incorporació immediata

Remuneració segons les taules salarials de l’entitat: 25.000 € bruts a l’any

Lloc de treball Sant Cugat, ocasionalment Barcelona per a reunions de coordinació amb l’equip.

 

Informació requerida

Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org  amb la referència:  TÈCNIC/A D’INTERVENCIÓ PIO SANT CUGAT DEL VALLÈS

El termini de presentació de candidatures finalitza el 20 de juny

Només es contactarà amb les persones pre seleccionades.

Back To Top