Oferta de feina: Tècnic/a d’intervenció programes complementaris al Vallès Occidental

Tornar enrere

 Descripció del lloc Tècnic/a d’intervenció programes complementaris al Vallès Occidental Lloc de treball Rubí i Sabadell, ocasionalment a Barcelona per a reunions. Descripció de l’entitat La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa el dret d’asil i els drets de les persones refugiades, i assumim també la defensa dels drets de les persones immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Ens qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció. Objectiu del lloc És doble, per una banda, millorar la situació de les persones sol·licitants d’asil i d’apatrídia, refugiades, apàtrides i denegades de la protecció internacional al municipi de Rubí a través de l’elaboració d’un diagnòstic de la situació del col·lectiu al municipi a fi que ens permeti, conjuntament amb l’Ajuntament, identificar accions i activitats a realitzar en un futur projecte. Així com l’establiment d’un punt d’informació i orientació dirigit a facilitar informació sobre els tràmits i procediments per a realitzar la sol·licitud de PI, accedir al programa estatal d’acollida i integració o a altres programes de caràcter complementari. D’altra banda, donar suport tècnic en l’elaboració dels plans de treball i de la gestió de les 10 persones acollides en el marc del projecte Tenderol al municipi de Sabadell. En dependència directa del tècnic de referència de complementaris i de la responsable de projecte. Serà la persona responsable de definir objectius, així com de fer-ne el seguiment, del tècnic d’integració social del projecte Tenderol a Sabadell. Funcions A Rubí:

 • Realització d’una diagnosi acotada a la identificació de persones refugiades i/o potencials sol·licitants de protecció internacional en situació de vulnerabilitat, i la seva situació al municipi. Aquest haurà d’incloure un mapeig de d’actors i recursos de la ciutat.
 • Realització de tallers d’informació i sensibilització sobre protecció internacional en el marc de les accions per realitzar la diagnosi.
 • Provisió d’un punt d’informació i orientació en Protecció Internacional.
 • Treball en xarxa al municipi
 • Reunions de seguiment del projecte amb la responsable de programes complementaris i amb l’Ajuntament.
A Sabadell:
 • Atenció individual a les persones beneficiàries de Tenderol
 • Planificació, elaboració i seguiment dels plans de treball i dels itineraris sociolaborals de les 10 persones acollides en el marc del projecte Tenderol.
 • Elaborar informes de derivació i seguiment per a altres entitats i/o administracions.
 • Valoració de les prestacions econòmiques i supervisió de la gestió per part del TIS responsable.
 • Intervenció i mediació de conflictes, si s’escau.
 • Vetllar pel bon estat del pis i del mobiliari.
 • Coordinació i seguiment amb el tècnic d’integració social del projecte en les seves funcions.
 • Treball en xarxa al municipi
 • Reunions de seguiment del projecte amb la responsable de programes complementaris i amb l’Ajuntament.
 • Realització de propostes de millora del projecte.
Funcions compartides:
 • Elaboració d’informes i memòries.
 • Registre de dades en la base de dades interna de CCAR i qualsevol altra base de dades depenent de la gestió dels programes que tingui assignats.
 • Participació en xarxes, activitats comunitàries, jornades, etc., vinculades als objectius de l’entitat.
 • Coordinació amb l’equip dels Programes Complementaris així com participació en reunions d’àrea i de casos..
 • Participar en les activitats que es desenvolupin dins de l’entitat.
 • Assistir a formacions que s’imparteixi a nivell intern i extern.
Requisits
 • Grau en treball social o en educació social
 • Experiència en la intervenció social en l’àmbit de la protecció internacional i/o les migracions.
 • Experiència en la resolució de conflictes i la mediació intercultural
 • Coneixement de l’anglès i/o francès.
 • Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la CCAR.
Es valorarà
 • Capacitat resolutiva, prepositiva i gran capacitat de treball amb autonomia.
 • Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.
 • Referències professionals de llocs similars.
 • Experiència associativa.
Oferim:
 • Incorporació immediata
 • Contracte obra i servei
 • 25h setmanals en horari de tardes
 • Remuneració segons les taules salarials de l’entitat.
Presentació de candidatures enviant el CV abans del 8 de desembre a: ccar@ccar-cear.org Referència de l’assumpte al missatge: TI_ComplementariVallès En cas de no rebre resposta en un termini de 10 dies, la mateixa s’entendrà com a desestimada.]]>