skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

OFERTA DE FEINA: TÈCNIC/A EN INTEGRACIÓ SOCIAL A BARCELONA

OFERTA DE FEINA: TÈCNIC/A EN INTEGRACIÓ SOCIAL A BARCELONA

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball

Sota la supervisió de la Coordinació d’atenció a les persones, vetllar per la realització dels itineraris individuals d’inserció sociolaboral dels i les participants del projecte, realitzar tallers i activitats grupals i vetllar per la bona convivència en el marc dels recurs residencials, assoliment dels indicadors d’atenció relacionats amb l’organització de tallers, formacions i itineraris personalitzats (24 places).

 

Funcions

 • Atenció individual i/o grupal al col•lectiu d’atenció.
 • Programar, organitzar i avaluar les intervencions d’integració social fixades en l’itinerari integral, individual i familiar, d’intervenció sociolaboral.
 • Informació, orientació i acompanyament, quan sigui necessari, sobre recursos socials i laborals.
 • Coordinació amb l’equip d’intervenció del projecte.
 • Empoderar als i les participants del projecte per l’adquisició de les habilitats bàsiques necessàries per a la seva autonomia personal i social.
 • Recolzar l’organització de les seves activitats quotidianes i el desenvolupament de les seves relacions socials.
 • Vetllar per a la bona convivència en el marc del dispositiu residencial i resoldre les contingències que es poguessin presentar.
 • Elaboració d’informes, memòries, propostes de millora i documentació necessària per a la gestió del projecte.
 • Registre d’informació en la base de dades interna i qualsevol altra base de dades depenent de la gestió dels programes que tingui assignats.
 • Participació, si fos necessari, en fòrums, actes i jornades vinculades als objectius del lloc ocupat i de l’organització.
 • Coordinació amb el teixit social comunitari i els serveis socials normalitzats.
 • Oferir un servei de qualitat orientat a la consecució d’objectius.

Requisits:

 • Formació professional de grau superior en integració social.
 • Experiència en la intervenció social en l’àmbit de la protecció internacional i/o les migracions.
 • Experiència en la resolució de conflictes i la mediació intercultural.
 • Coneixement de l’anglès i/o francès.

*Les candidatures que no reuneixin aquests requisits no seran tingudes en compte.

 Capacitats i compromisos

 • Capacitat resolutiva i proactiva.
 • Capacitat d’anàlisi.
 • Capacitat relacional i de comunicació.
 • Capacitat de resiliència.
 • Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
 • Disposició per al treball en equip.
 • Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.

Es valorarà

 • Formació en Gènere.
 • Haver format part de CCAR com a persona atesa, treballador/a o voluntari/a.
 • Coneixement dels recursos socials de la ciutat.
 • Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.
 • Referències professionals de llocs similars.
 • Experiència associativa.

Condicions

Contracte fixe, jornada completa

Incorporació immediata

Remuneració segons les taules salarials de l’entitat.

Lloc de treball a Barcelona

 

 

Informació requerida

Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org  amb la referència:  TÉCNIC/A EN INTEGRACIÓ SOCIAL A BARCELONA

El termini de presentació de candidatures finalitza el 2 de maig.

Només es contactarà amb les persones pre seleccionades.

 

Back To Top