Oferta de feina: Técnic/a en integració social a Sabadell

Tornar enrere

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball

Sota la supervisió de la Coordinació d’atenció a les persones, i en el marc del projecte TENDEROL a la ciutat de Sabadell, vetllar per la realització dels itineraris individuals d’inserció sociolaboral dels i les participants del projecte, realitzar tallers i activitats grupals i vetllar per la bona convivència en el marc del recurs residencial, assoliment dels indicadors d’atenció relacionats amb l’organització de tallers, formacions i itineraris personalitzats (10 places).

Funcions

– Atenció individual i/o grupal al col•lectiu d’atenció.
– Programar, organitzar i avaluar les intervencions d’integració social fixades en l’itinerari integral, individual i familiar, d’intervenció sociolaboral.
– Informació, orientació i acompanyament, quan sigui necessari, sobre recursos socials i laborals.
– Coordinació amb l’equip d’intervenció del projecte TENDEROL.
– Empoderar als i les participants del projecte per l’adquisició de les habilitats bàsiques necessàries per a la seva autonomia personal i social.
– Recolzar l’organització de les seves activitats quotidianes i el desenvolupament de les seves relacions socials.
– Vetllar per a la bona convivència en el marc del dispositiu residencial i resoldre les contingències que es poguessin presentar.
– Elaboració d’informes, memòries, propostes de millora i documentació necessària per a la gestió del projecte.
– Registre d’informació en la base de dades interna i qualsevol altra base de dades depenent de la gestió dels programes que tingui assignats.
– Participació, si fos necessari, en fòrums, actes i jornades vinculades als objectius del lloc ocupat i de l’organització.
– Coordinació amb el teixit social comunitari i els serveis socials normalitzats.
– Oferir un servei de qualitat orientat a la consecució d’objectius.

Requisits

– Formació professional de grau superior en integració social.
– Experiència en la intervenció social en l’àmbit de la protecció internacional i/o les migracions.
– Experiència en la resolució de conflictes i la mediació intercultural.
– Coneixement de l’anglès i/o francès.
– Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la CCAR.

Capacitats i compromisos

– Capacitat resolutiva i proactiva.
– Capacitat d’anàlisi.
– Capacitat relacional i de comunicació.
– Capacitat de resiliència.
– Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
– Disposició per al treball en equip.
– Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.

Es valorarà

– Formació en Gènere.
– Haver format part de CCAR com a persona atesa, treballador/a o voluntari/a.
– Coneixement dels recursos socials de la ciutat.
– Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.
– Referències professionals de llocs similars.
– Experiència associativa.

Condicions

Contracte d’obra i servei, mitja jornada
Incorporació immediata
Remuneració segons les taules salarials de l’entitat.
Lloc de treball a Sabadell

Informació requerida

Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org amb la referència: TÉCNIC/A EN INTEGRACIÓ SOCIAL A SABADELL
El termini de presentació de candidatures finalitza el 22 de febrer
Només es contactarà amb les persones pre seleccionades.