skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

OFERTA DE FEINA: Tècnic/a en integració social a Sabadell.

OFERTA DE FEINA: Tècnic/a En Integració Social A Sabadell.

Descripció del lloc: Tècnic/a superior en integració social Lloc de treball: Sabadell Descripció de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades, i assumim també la defensa dels drets de les persones immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Ens qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció. OBJECTIU DEL LLOC: En el marc del projecte TENDEROL a la ciutat de Sabadell, amb 10 places d’acollida en recurs residencial, vetllar per la bona convivència realitzant activitats grupals i tallers i sortides de coneixement de l’entorn, així com contribuir a la realització dels itineraris individuals d’inserció social i laboral dels/les participants en el projecte, sota la coordinació  i supervisió del/la TS del projecte. FUNCIONS: En coordinació amb l’equip d’intervenció del projecte Tenderol:

 • Atenció individual i/o grupal al col·lectiu d’atenció.
 • Seguiment dels itineraris d’inserció sociolaborals individualitzats amb cada usuari/a, derivant a les activitats previstes i programant i avaluant les intervencions.
 • Informar, orientar i acompanyar quan sigui necessari, sobre recursos socials i laborals al territori, coordinant-se amb el teixit social, comunitari i els serveis socials normalitzats.
 • Realització d’assemblees setmanals de convivència i registre d’actes.
 • Dinamització de la convivència al pis a través de la impartició de tallers i activitats de participació, vetllant per la bona convivència i resolent les contingències que es puguin presentar.
 • Recolzar l’organització de les activitats quotidianes i el desenvolupament de les relacions socials dels/les usuaris/àries, empoderant els i les participants per a l’adquisició de les habilitats bàsiques necessàries per a la seva autonomia personal i social.
 • Elaboració de la documentació necessària per a la gestió del projecte i registre de dades en la base de dades interna i altres instruments de gestió i seguiment.
 • Tasques administratives de seguiment i de justificació de prestacions.
 • Participació, si fos necessari, en formacions internes, fòrums, actes i jornades vinculades als objectius del lloc ocupat i l’organització.
 • Participació en processos d’incidència i participació social.
 • Promoure la implicació de les persones usuàries en la defensa dels seus DDHH.
 • Oferir un servei de qualitat orientat a la consecució d’objectius.
REQUISITS:
 • Formació professional de grau superior en integració social
 • Experiència en la intervenció social amb col·lectius vulnerables
 • Coneixement d’anglès i/o francès.
 • Capacitat resolutiva, propositiva i gran capacitat de treball amb autonomia.
 • Capacitat de treball en equip i en ambients interculturals.
 • Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la CCAR.
ES VALORARÀ:
 • Experiència en la intervenció social en l’àmbit de la protecció internacional i/o les migracions.
 • Experiència en la resolució de conflictes i la mediació intercultural.
 • Coneixement dels recursos socials de la ciutat.
 • Referències professionals en llocs similars.
 • Experiència associativa.
OFERIM:
 • Incorporació immediata.
 • Contracte per obra i servei.
 • Mitja jornada en horari de tardes.
 • Remuneració segons taules salarials de l’entitat.
Presentació de candidatures enviant el CV abans del 18 de febrer a : ccar@ccar-cear.org Referència de l’assumpte al missatge: TIS-Sabadell En cas de no rebre resposta en un termini de 10 dies, la mateixa s’entendrà com a desestimada.      ]]>

Back To Top