skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Oferta de feina: TÈCNIC/A EN VOLUNTARIAT

Oferta De Feina: TÈCNIC/A EN VOLUNTARIAT

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa  voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball

El lloc de treball s’incorpora dins de l’Àrea de Desenvolupament i Enfortiment Institucional i serà l’encarregada de gestionar el voluntariat de l’entitat, de manera transversal i comptant amb la participació de les diferents àrees que formen part de la CCAR.

Funcions

 • Elaboració d’un diagnosi sobre les necessitats específiques de formació de voluntariat així com d’acompanyament de les persones refugiades sorgides arrel de la pandèmia de la COVID-19 a Catalunya.
 • Actualització del Pla de Voluntariat de la CCAR, per tal de planificar i estructurar l’acció voluntària dins de l’entitat i realitzant el diagnosi sobre les necessitats específiques de formació de voluntariat sorgides arrel de la pandèmia de la COVID-19 a Catalunya.
 • Capacitació i consolidació d’un equip de voluntariat mitjançant el disseny, implementació i avaluació d’un curs de formació online sobre protecció internacional i voluntariat amb persones refugiades.
 • Organització d’accións pel Dia Mundial del Voluntariat, així com participació en d’altres activitats i fires realitzades.
 • Disseny, implementació i avaluació d’una plataforma virtual per tal de potenciar la participació activa i garantir la interacció positiva i segura entre persones usuàries i voluntàries de la CCAR.
 • Disseny, implementació i avaluació d’un curs de formació online sobre protecció internacional i voluntariat amb persones refugiades.
 • Seguiment, gestió i avaluació del voluntariat implicat amb l’entitat.
 • Execució, assoliment i registre dels indicadors relacionats amb els projectes en els quals participi.
 • Suport en la difusió de les activitats de la CCAR.

Requisits

 • Llicenciatura en l ’àrea de les ciències socials o similar.
 • Formació en Drets Humans.
 • Experiència en gestió del voluntariat i en activitats d’incidència i sensibilització.
 • Bona capacitat de comunicació oral i per escrit en català i castellà.
 • Domini de l’idioma anglès i/o francès. Es valorarà qualsevol coneixement d’un altre idioma.
 • Coneixement del teixit associatiu.

Capacitats i compromisos

 • Capacitat resolutiva i proactiva.
 • Capacitat d’anàlisi.
 • Capacitat relacional i de comunicació.
 • Capacitat de resiliència.
 • Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
 • Disposició per al treball en equip en ambients interculturals.
 • Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.
 • Resistència a l’estrès i orientació a l’assoliment d’objectius.

Es valorarà

 • Formació en gènere.
 • Formació en l’àrea de la immigració i l’asil.
 • Experiència com a treballador/a i/o voluntari/a en entitats sense ànim de lucre.
 • Experiència prèvia com a persona atesa, treballador/a voluntari/a o remunerat/da en la CCAR.
 • Bona capacitat de treball i motivació per treballar en entitats sense ànim de lucre.
 • Capacitat de gestió, organització, planificació i priorització de tasques.
 • Flexibilitat horària.

Condicions

Contracte d’obra i servei 29 h/set, fins a març 2022
Incorporació immediata.
Remuneració segons les taules salarials de l’entitat.
Lloc de treball a Barcelona.

Informació requerida

Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org amb la referència: TÈCNIC/A VOLUNTARIAT
El termini de presentació de candidatures finalitza el 02/08/2021
Només es contactarà amb les persones pre seleccionades.

Back To Top