skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Oferta de feina: Tècnic d'inclusió sociolaboral

Oferta De Feina: Tècnic D'inclusió Sociolaboral

Lloc
Barcelona però donant servei a tota la província de Barcelona. Principalment al Vallès i al Baix Llobregat.
 
Descripció de l’entitat:
 
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa el dret d’asil i els drets de les persones refugiades, i assumim també la defensa dels drets de les persones immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Ens qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.
           
Funcions del lloc:

 • Disseny i execució d’Itineraris individualitzats d’inserció sociolaboral.
 • Disseny i execució d’accions performatives i formatives que permetin millorar l’ocupabilitat de les persones participants (tallers de recerca activa d’ocupació, drets laborals, etc).
 • Actualització de la guia de recursos de l’entitat, amb èmfasi en els recursos laborals.
 • Derivació dels participants a recursos laborals externs i interns.
 • Selecció de perfils professionals per a la posterior derivació a empreses.
 • Intermediació laboral.
 • Informació / orientació en creació d’empreses.
 • Valoració, gestió, seguiment i justificació de beques a la formació i al transport vinculades al projecte.
 • Mecanització de dades a la base de dades interna i bases específiques.
 • Elaboració d’informes, memòries i documentació per a la correcta justificació del projecte.
 • Participació en fòrums, actes i jornades vinculades als objectius del lloc ocupat i de l’organització.
 • Altres funcions en dependència directa de la responsable de programes d’atenció complementaris i de la coordinació territorial.

                                                                      
Experiència i formació

 • Formació acreditada preferentment en Treball Social o Relacions Laborals.
 • Experiència i / o formació en projectes d’integració sociolaboral amb col·lectius en situació o risc d’exclusió, preferentment amb persones migrades i refugiades.
 • Experiència en el disseny i execució d’accions grupals per promoure l’ocupabilitat.
 • Coneixement d’idiomes (anglès i / o francès principalment).

 
Es valorarà

 • Coneixement de les organitzacions del tercer sector, preferiblement relacionades amb la migració i el refugi.
 • Coneixement de la situació del mercat laboral i idees innovadores per fomentar l’ocupabilitat.
 • Coneixements d’informàtica, a nivell avançat.
 • Capacitat resolutiva, d’organització i planificació.
 • Alta motivació per al treball en Drets Humans i identificació amb la missió, visió i valors de CCAR

 
S’ofereix

 • Incorporació a partir del 5 de novembre
 • Jornada completa en horari de tarda
 • Remuneració segons taules salarials de l’organització

 
Procediment d’enviament de candidatures
Les persones interessades hauran d’enviar el seu CV i carta de motivació a l’adreça de correu: ccar@ccar-cear.org, indicant clarament en l’assumpte del missatge la Referència:
Inserció sociolaboral.
 
S’acceptaran candidatures fins el pròxim 21 d’octubre.
 
Donat l’important nombre de candidatures que vam rebre habitualment, només es donarà resposta a aquelles persones pre seleccionades per participar en el procés de selecció.

Back To Top