Oferta de feina: Tècnic en intregració social a Sabadell

Tornar enrere

Descripció del lloc
Tècnic superior en integració social
 
Lloc de treball
Sabadell
 
Descripció de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa el dret d’asil i els drets de les persones refugiades, i assumim també la defensa dels drets de les persones immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Ens questionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.
 
Objectiu del lloc
En el marc del projecte TENDEROL a la ciutat de Sabadell, vetllar per la realització dels itineraris individuals d’inserció social dels i les participants del projecte, realitzar tallers i activitats grupals i vetllar per la bona convivència en el marc del recurs residèncial (10 places).
 
Funcions

 • Atenció individual i/o grupal al col·lectiu de atenció.
 • Programar, organitzar i avaluar les intervencions d’integració social fixades en l’itinerari integral, individual i familiar, d’intervenció sociolaboral.
 • Informació, orientació i acompanyament, quan sigui necessari, sobre recursos socials i laborals.
 • Coordinació amb l’equip d’intervenció del projecte TENDEROL
 • Empoderar als i les participants del projecte per l’adquisició de les habilitats bàsiques necessàries per a la seva autonomia personal i social.
 • Dinamització de la convivència del pis a través de la impartició de tallers, assemblees setmanals, activitats de participació social,etc.
 • Recolzar l’organització de les seves activitats quotidianes i el desenvolupament de les seves relacions socials.
 • Vetllar per a la bona convivència en el marc del dispositiu residencial i resoldre les contingències que es poguessin presentar.
 • Elaboració d’informes, memòries, propostes de millora i documentació necessària per a la gestió del projecte
 • Registre de dades en la base de dades interna i qualsevol altra base de dades depenent de la gestió dels programes que tingui assignats.
 • Tasques administratives, de seguiment  i de justificació de prestacions.
 • Participació, si fos necessari, en fòrums, actes i jornades vinculades als objectius del lloc ocupat i de l’organització.
 • Participar en processos d’incidència i participació social.
 • Promoure la implicació de les persones usuàries en la defensa dels seus DDHH.
 • Coordinació amb el teixit social comunitari i els serveis socials normalitzats.
 • Oferir un servei de qualitat orientat a la consecució d’objectius.

 
Requisits

 • Formació professional de grau superior en integració social
 • Experiència en la intervenció social en l’àmbit de la protecció internacional i/o les migracions.
 • Experiència en la resolució de conflictes i la mediació intercultural
 • Coneixement de l’anglès i/o francès.
 • Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la CCAR.

 
Es valorarà

 • Coneixement dels recursos socials de la ciutat.
 • Capacitat resolutiva, propositiva i gran capacitat de treball amb autonomia.
 • Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.
 • Referències professionals de llocs similars.
 • Experiència associativa.

 
Oferim:

 • Incorporació immediata
 • Contracte per obra i servei.
 • Mitja jornada en horari de tardes
 • Remuneració segons les taules salarials de l’entitat.

 
Presentació de candidatures enviant el CV abans del 2 de gener a: ccar@ccar-cear.org
Referència de l’assumpte al missatge: TIS- SABADELL
En cas de no rebre resposta en un termini de 10 dies, la mateixa s’entendrà com a desestimada.