skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Oferta de feina: Tècnic en intregració social a Sabadell

Oferta De Feina: Tècnic En Intregració Social A Sabadell

Descripció del lloc
Tècnic superior en integració social
 
Lloc de treball
Sabadell
 
Descripció de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa el dret d’asil i els drets de les persones refugiades, i assumim també la defensa dels drets de les persones immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Ens questionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.
 
Objectiu del lloc
En el marc del projecte TENDEROL a la ciutat de Sabadell, vetllar per la realització dels itineraris individuals d’inserció social dels i les participants del projecte, realitzar tallers i activitats grupals i vetllar per la bona convivència en el marc del recurs residèncial (10 places).
 
Funcions

 • Atenció individual i/o grupal al col·lectiu de atenció.
 • Programar, organitzar i avaluar les intervencions d’integració social fixades en l’itinerari integral, individual i familiar, d’intervenció sociolaboral.
 • Informació, orientació i acompanyament, quan sigui necessari, sobre recursos socials i laborals.
 • Coordinació amb l’equip d’intervenció del projecte TENDEROL
 • Empoderar als i les participants del projecte per l’adquisició de les habilitats bàsiques necessàries per a la seva autonomia personal i social.
 • Dinamització de la convivència del pis a través de la impartició de tallers, assemblees setmanals, activitats de participació social,etc.
 • Recolzar l’organització de les seves activitats quotidianes i el desenvolupament de les seves relacions socials.
 • Vetllar per a la bona convivència en el marc del dispositiu residencial i resoldre les contingències que es poguessin presentar.
 • Elaboració d’informes, memòries, propostes de millora i documentació necessària per a la gestió del projecte
 • Registre de dades en la base de dades interna i qualsevol altra base de dades depenent de la gestió dels programes que tingui assignats.
 • Tasques administratives, de seguiment  i de justificació de prestacions.
 • Participació, si fos necessari, en fòrums, actes i jornades vinculades als objectius del lloc ocupat i de l’organització.
 • Participar en processos d’incidència i participació social.
 • Promoure la implicació de les persones usuàries en la defensa dels seus DDHH.
 • Coordinació amb el teixit social comunitari i els serveis socials normalitzats.
 • Oferir un servei de qualitat orientat a la consecució d’objectius.

 
Requisits

 • Formació professional de grau superior en integració social
 • Experiència en la intervenció social en l’àmbit de la protecció internacional i/o les migracions.
 • Experiència en la resolució de conflictes i la mediació intercultural
 • Coneixement de l’anglès i/o francès.
 • Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la CCAR.

 
Es valorarà

 • Coneixement dels recursos socials de la ciutat.
 • Capacitat resolutiva, propositiva i gran capacitat de treball amb autonomia.
 • Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.
 • Referències professionals de llocs similars.
 • Experiència associativa.

 
Oferim:

 • Incorporació immediata
 • Contracte per obra i servei.
 • Mitja jornada en horari de tardes
 • Remuneració segons les taules salarials de l’entitat.

 
Presentació de candidatures enviant el CV abans del 2 de gener a: ccar@ccar-cear.org
Referència de l’assumpte al missatge: TIS- SABADELL
En cas de no rebre resposta en un termini de 10 dies, la mateixa s’entendrà com a desestimada.
 

Back To Top