skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Oferta de feina: Tècnic/a de mentoria – Reus

Oferta De Feina: Tècnic/a De Mentoria – Reus

Descripció del lloc
 
Tècnic/a de Mentoria
 
Lloc de treball
 
Reus, amb desplaçaments
 
Descripció de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
 
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa el dret d’asil i els drets de les persones refugiades, i assumim també la defensa dels drets de les persones immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Ens qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.
 
Objectiu del lloc
 
En el marc del programa de mentoria a persones refugiades i sol·licitants d’asil a Catalunya del Programa Català de Refugi, implementar el seguiment tècnic dels grups d’acollida de persones refugiades en el marc del Programa Català de Refugi. Aquest seguiment consisteix en tres actuacions principals: gestió dels emparellaments entre grups de refugiats i grups d’acollida, seguiment de la relació de mentoria establerta entre grups de persones refugiades i grups d’acollida i coordinació de l’equip tècnic i rendiment de comptes d’aquest seguiment envers la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania. Les tasques de seguiment tècnic es realitzaran amb els grups d’acollida que poguessin estar situats a Baix Penedès, Alt Camp, Conca de Barberà, Priorat, Tarragonès, Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Segrià, Pla d’Urgell, Noguera, Urgell, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Aran.
 
Funcions
 
Coordinar, acompanyar i dinamitzar l’acció social voluntària de les persones mentores a través de:
 
– Reunions presencials amb els mentors del grup d’acollida, facilitant eines per promoure una mentoria encaminada a l’apoderament i l’autonomia de les persones refugiades
 
– Resolució de dubtes o d’altres qüestions plantejades per part dels mentors, vetllant per a la correcta interacció entre persones mentores i refugiades i resoldre les contingències que es poguessin presentar
 
– Reunions amb els tècnics responsables dels programes d’acollida i inclusió que estiguin seguint les persones refugiades, ja siguin del programa estatal de protecció internacional o siguin altres com, per exemple, els que es puguin establir des dels ens locals o la pròpia administració de la Generalitat de Catalunya.
 
– Registre i transmissió de les informacions rellevants relatives a la relació de mentoria i elaboració d’informes de seguiment que incloguin la proposta, si escau, de continuïtat de la relació.
 
-Actualitzar, gestionar i mantenir eines de comunicació, gestió i formació de les persones mentores.
 
 
-Col·laborar amb el tècnic de voluntariat de CEAR a Catalunya per desenvolupar estratègies conjuntes i facilitar la inclusió i interacció entre les persones que participen en el programa de mentoria i el voluntariat de l’entitat.
 
-Promoure la implicació de les persones mentores en la defensa dels drets humans, i del dret d’asil en particular.
 
 
Requisits
 

 • Titulació (de manera preferent): llicenciatura o grau en Antropologia Social i Cultural, Pedagogia, Sociologia o Treball Social, tècnics superiors en Integració Social o en Animació Sociocultural i Turística.
 • Experiència professional directament vinculada al món educatiu o associatiu, preferentment en el camp de la formació no reglada, del disseny de projectes d’intervenció social i comunitària i, de manera preferent, en projectes de mentoria social o de gestió de l’atenció a persones refugiades.
 • Pràctica en l’ús d’aplicacions informàtiques i navegació per Internet.
 • Amabilitat i fluïdesa verbal
 • Flexibilitat d’adaptació a l’interlocutori amplis coneixement de les comunicacions interculturals.
 • Capacitat d’escolta activa i síntesi de la comunicació.
 • Habilitats de comunicació i de dinàmica de grup
 • Àmplia pràctica en l’ús d’aplicacions informàtiques i navegació per Internet.
 • Català, Castellà i Anglès (nivell equivalent a B2)

 
 
Es valorarà
 

 • Coneixement dels recursos socials i laborals de Catalunya
 • Capacitat resolutiva, propositiva i gran capacitat de treball amb autonomia.
 • Referències professionals de llocs similars.

 
 
Oferim:
 

 • Incorporació immediata
 • Contracte fins 31/12/18, amb possibilitats de renovació en funció de la licitació
 • Jornada completa en horari de tarda
 • Remuneració segons les taules salarials de l’entitat.

 
 
Presentació de candidatures enviant el CV abans del 15/10/2018 a: ccar@ccar-cear.org
Referència de l’assumpte al missatge: Tècnic de mentoria – Reus
 
En cas de no rebre resposta en un termini de 10 dies, la mateixa s’entendrà com a desestimada.
 

Back To Top