skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Oferta de feina: Tècnic/a en dinamització sociocultural amb xinès

Oferta De Feina: Tècnic/a En Dinamització Sociocultural Amb Xinès

Descripció del lloc
Tècnic/a en dinamització sociocultural amb xinès
 
Lloc de treball
El Prat del Llobregat
 
Descripció de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa el dret d’asil i els drets de les persones refugiades, i assumim també la defensa dels drets de les persones immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Ens qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.
 
Objectius del lloc
– Promoure la participació de les persones d’origen xinès a la vida comunitària del Prat i les relacions interculturals entre aquest col·lectiu i la resta de la ciutadania.
– Facilitar l’accés als serveis públics de les persones d’origen xinès (policia, promoció econòmica, serveis de ciutadania, esports) així com l’aprenentatge de la llengües catalana i castellana a través de la seva incorporació a l’itinerari del servei municipal d’acollida.
 
Funcions
– Dinamització de la participació de les persones d’origen xinès a la vida de la ciutat.
– Creació d’espais de trobada intercultural entre el col·lectiu xinès i altres sectors de la ciutadania.
– Detectar i potenciar la implicació de persones d’origen xinès en relació a diversos àmbits de participació a nivell local: taula nova ciutadania, activitats del departament de comerç, activitats de l’àmbit d’educació etc.
– Gestionar un punt d’informació i orientació dels serveis municipals dirigit a la comunitat xinesa de la ciutat
– Contactar amb totes les persones xineses que s’empadronen oferint-les el servei del punt d’informació i orientació.
– Realització d’interpretacions al xinès, català o castellà, per cobrir les demandes dels diferents serveis municipals canalitzades a través del Programa Nova Ciutadania
– Traduir notes informatives i altre documentació al xinès o al català i castellà.
–  Realització d’una diagnosi sobre la realitat dels xinesos residents al Prat a partir d’una recollida de dades amb enquestes i entrevistes.
– Elaboració de memòries, propostes de millora i documentació necessària per a la gestió del projecte
– Registre de dades en la base de dades interna i qualsevol altra base de dades depenent de la gestió dels programes que tingui assignats
– Promoure la implicació de les persones usuàries en la defensa dels seus DDHH.
 
Requisits
– Titulació de manera preferent: formació professional de grau superior en integració social, dinamització sociocultural o similar; o bé formació universitària en l’àmbit social o de llengües.
– Domini de la llengua xinesa, castellana i catalana.
– Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la CCAR.
 
Es valorarà
– Coneixement sobre el funcionament dels serveis públics
– Experiència en lloc similar
– Capacitat resolutiva, propositiva i gran capacitat de treball amb autonomia.
– Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.
 
Oferim:
– Incorporació immediata
– Contracte per obra i servei
– Jornada parcial: dilluns i dijous de 15h a 20h
– Remuneració segons taules salarials de l’entitat
 
Presentació de candidatures enviant el CV abans del 18 de febrer a: ccar@ccar-cear.org
Referència de l’assumpte al missatge: DINAMITZACIÓ-ELPRAT
En cas de no rebre resposta en un termini de 10 dies, la mateixa s’entendrà com a desestimada.
 

Back To Top