skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

OFERTA DE FEINA: TREBALLADOR/A SOCIAL PROGRAMES COMPLEMENTARIS

OFERTA DE FEINA: TREBALLADOR/A SOCIAL PROGRAMES COMPLEMENTARIS

Descripció del lloc

Treballador/a social programes complementaris

Lloc de treball

Baix Llobregat i Barcelona

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa el dret d’asil i els drets de les persones refugiades, i assumim també la defensa dels drets de les persones immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Ens qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc

Atenció al nostre col·lectiu d’actuació en el marc dels programes complementaris d’atenció integral i especialitzada.

Funcions

 • Atenció individual i/o grupal a les persones usuàries dels Programes Complementaris
 • Planificació, elaboració , seguiment i re definició  dels plans de treball i dels itineraris sociolaborals.
 • Informació, orientació i derivació en la recerca de l’habitatge.
 • Informació, orientació i derivació cap a la recerca de feina.
 • Gestió i recerca d’accions formatives
 • Elaborar informes de derivació i seguiment per a altres entitats i/o administracions.
 • Valoració, gestió, seguiment i justificació d’ajudes econòmiques.
 • Elaborar informes, memòries, propostes de millora de plans, programes i projectes.
 • Resolució de la gestió administrativa i documental d’aquells programes que se li assignin.
 • Registre de dades en la base de dades interna de CCAR i qualsevol altra base de dades depenent de la gestió dels programes que tingui assignats.
 • Participació  en xarxes, activitats comunitàries, jornades, etc., vinculades als objectius de l’entitat.
 • Cerca i derivació a activitats de participació comunitària
 • Coordinació amb  l’equip dels Programes Complementaris.
 • Participar en les reunions d’àrea,   de casos i del teixit social i associatiu del territori.
 • Participar en les activitats que es  desenvolupin dins de l’entitat.
 • Assistir a formacions  que s’imparteixi a nivell intern i extern.
 • Supervisió i gestió de la intervenció de les persones residents en els dispositius d’acollida vinculats al programa.
 • Intervenció i mediació de conflictes, si s’escau, en els dispositius d’acollida.

Requisits

 • Grau en treball social o en educació social
 • Experiència en la intervenció social en l’àmbit de la protecció internacional i/o les migracions.
 • Experiència en la resolució de conflictes i la mediació intercultural
 • Coneixement de l’anglès i/o francès.
 • Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la CCAR.

Es valorarà

 • Capacitat resolutiva, prepositiva i gran capacitat de treball amb autonomia.
 • Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.
 • Referències professionals de llocs similars.
 • Experiència associativa.

Oferim:

 • Incorporació immediata
 • Contracte obra i servei
 • 20h setmanals
 • Remuneració segons les taules salarials de l’entitat.

Presentació de candidatures enviant el CV abans del 21 de juny a: ccar@ccar-cear.org

Referència de l’assumpte al missatge: TS- Complementaris

En cas de no rebre resposta en un termini de 10 dies, la mateixa s’entendrà com a desestimada.     

Back To Top