skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Oferta de treball:Trabajador/a Social o Educador/a Social ‐ Centro de Migraciones Sabadell

Oferta De Treball:Trabajador/a Social O Educador/a Social ‐ Centro De Migraciones Sabadell

Una plaça a jornada completa per a tècnic o tècnica d’intervenció social a Barcelona. OBJECTIU: Gestió del CEMI a Sabadell, compost de diversos pisos d’acolliment temporal a sol·licitants de protecció internacional.
Més informació aquí

Back To Top