skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Oferta: Tècnic/a del programa català de protecció a defensors/es de drets humans

Oferta: Tècnic/a Del Programa Català De Protecció A Defensors/es De Drets Humans

Descripció del lloc
Tècnic/a del programa català de protecció a defensors/es de drets humans
 
Lloc de treball
Barcelona, amb desplaçaments regulars a l’àrea metropolitana, i puntuals arreu de Catalunya, estatals i europeus
 
Descripció de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa el dret d’asil i els drets de les persones refugiades, i assumim també la defensa dels drets de les persones immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Ens qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.
 
Descripció del programa català de protecció a defensors/es de drets humans
El programa català de protecció a defensors i defensores de drets humans és una iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya i que gestiona la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat.
El programa té per objecte oferir protecció a defensors i defensores dels DDHH en situació de risc a causa de la seva activitat de defensa dels drets humans, i consta d’una acollida de 6 mesos a Catalunya, un programa d’atenció psicosocial, formatiu i d’incidència, i l’acompanyament i seguiment al retorn al país d’origen dels defensors/es.
 
Objectiu del lloc
Acompanyar i fer seguiment de les persones defensores acollides en el marc del programa català de protecció a defensors de drets humans, així com coordinar i gestionar  les activitats del programa amb la resta d’actors implicats.
 
Funcions

 • Acompanyament i seguiment dels defensors/es: arribada i acollida, gestió de l’allotjament i la convivència, coordinació amb mentors/es i voluntariat i acompanyament en algunes de les activitats del programa (atenció psico-social, activitats formatives i de sensibilització).
 • Coordinació i interlocució permanent amb la resta d’actors del programa (institucionals i entitats).
 • Elaboració i seguiment de l’agenda de sensibilització i d’incidència, de comunicació i de formació, en coordinació amb la resta d’actors del programa.
 • Acompanyament i seguiment al retorn al país d’origen dels defensors/es.
 • Justificació narrativa i econòmica del projecte.
 • Altres tasques que puguin sorgir en relació al programa català de protecció a defensors de drets humans.

 
Requisits

 • Experiència prèvia en solidaritat internacional, migracions i/o asil i refugi, preferiblement en protecció a defensors i defensores de drets humans.
 • Diplomatura, llicenciatura o grau universitari en ciències socials o humanitats
 • Formació específica en drets humans, gestió de la immigració, i/o asil i refugi
 • Talent per a la resolució de conflictes i la mediació
 • Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la CCAR i el Programa Català de Protecció a defensors/es de drets humans
 • Flexibilitat horària (amb possibles caps de setmana)
 • Català (nivell C), Castellà i Anglès avançat
 • Disponibilitat per viatjar puntualment i desplaçar-se pel territori

 
Es valorarà

 • Experiència en la gestió del voluntariat social, preferiblement en l’àmbit de la defensa dels drets humans de la protecció internacional i/o les migracions.
 • Formacions específiques en gestió de la immigració i/o en asil i refugi i/o en defensors/es de drets humans.
 • Coneixement dels recursos formatius per a persones estrangeres al territori
 • Coneixement dels recursos administratius per a persones estrangeres al territori
 • Experiència en incidència, sensibilització i formació en l’àmbit municipal i local
 • Capacitat de coordinació i treball en equip en ambients interculturals.
 • Capacitat resolutiva, proactiva i capacitat de treball amb autonomia.

Oferim:

 • Contracte per obra i servei.
 • Jornada completa
 • Remuneració segons les taules salarials de l’entitat.

 
Presentació de candidatures enviant el CV i carta de motivació abans del 6 de març a: programa.proteccio@ccar-cear.org
Referència de l’assumpte al missatge: Tècnic del PCPDDHH programa català de protecció a defensors de drets humans
En cas de no rebre resposta en un termini de 10 dies, la mateixa s’entendrà com a desestimada.

Back To Top