skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Les persones refugiades són aquelles que s’han vist obligades a fugir del seu país i buscar protecció internacional per patir persecució per raons de raça, polítiques, nacionalitat, d’ identitat cultural o de gènere, religió o per pertànyer a un grup social determinat. També poden ser víctimes del tràfic de persones o violència de gènere, fugir de la guerra o contextos violents, conflictes armats o per l’emergència ambiental.

Aquestes persones fugen de casa seva buscant protecció. Són desplaçades internes o sol·licitants d’asil a altres països.

Les causes del refugi:

Persecució política
Persecució per la raça
Persecució per pertànyer a una nacionalitat

INFORMACIÓ

Back To Top