skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Estat espanyol

El 2019, Espanya va rebre 118,264 sol·licituds d’asil, un 118% d’increment respecte a 2018. La taxa d’aprovació de sol·licituds d’asil va descendir fins al 5% durant 2019, prop de 20 punts menys respecte al 2018, de manera que poc més de tres mil persones van obtenir protecció internacional a l’Estat. Les persones originàries de Veneçuela, seguides per les de Colòmbia i Hondures, són les que van iniciar més sol·licituds.

© Alicia Petrashova

No obstant això, cal destacar com un clar avanç respecte a períodes anteriors, la concessió de 39.776 permisos per raons humanitàries, la immensa majoria a persones de nacionalitat veneçolana, i de forma molt residual també d’Ucraïna, El Salvador, Hondures o Colòmbia.

L’accés al sistema d’asil s’enfronta a una greu situació, amb llargues esperes per formalitzar les sol·licituds i uns 124.025 expedients pendents de resolució a finals de 2019.

Al llarg de 2019, a l’Estat espanyol es van presentar un total de 118.264 sol·licituds d’asil, més que el doble respecte a 2018. La taxa d’aprovació de sol·licituds d’asil va descendir fins al 5% durant 2019, prop de 20 punts menys respecte al 2018, de manera que poc més de tres mil persones van obtenir protecció internacional a l’Estat.

És molt preocupant veure com només el 6% de les sol·licituds d’asil es van presentar en llocs fronterers (7.020), i únicament 307 en Ambaixades i Consolats, limitades exclusivament a extensions familiars.

Eliminar els obstacles per a presentar sol·licituds d’asil a persones provinents de països en conflicte com Iemen, Palestina o Síria, garantir l’accés al procediment i augmentar l’agilitat en les resolucions, són assignatures pendents del sistema d’asil.

Back To Top