skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Procés de sol·licitud d’asil

Aquelles persones interessades a sol·licitar la protecció internacional a l’Estat espanyol poden fer-ho al lloc fronterer, a l’Oficina d’Asil i Refugi (OAR), a qualsevol oficina d’estrangers, a les comissaries de policia autoritzades i en Centres d’Internament d’Estrangers (CIE’s). En concret, el tràmit consisteix en una entrevista en la qual la persona haurà de contestar una sèrie de preguntes sobre les seves dades personals, explicar totes les causes que l’han portat a demanar protecció internacional i com va arribar a l’Estat espanyol.

Tenir la cita que inicia tot aquest procediment és el punt de partida des del que s’entra a formar part del Programa estatal d’acollida i integració de persones refugiades i sol·licitants de protecció internacional, en cas de tractar-se de persones en situació d’especial vulnerabilitat i/o sense recursos. Aquest programa compta amb un itinerari de 18 mesos, ampliables a 24 per a persones amb necessitats especials. Dintre d’aquesta duració global, la de cada fase és orientativa, depenent del grau d’autonomia adquirit pel destinatari.

A Barcelona, es demana la cita per presentar la sol·licitud a Passeig de Sant Joan, 189. Les entrevistes es fan a Passeig Sant Joan, 189 o c/ Guadalajara, 1-3.

Videografia sobre l’itinerari administratiu del Programa d’acollida (en català i castellà)

Back To Top