POSEM EN MARXA EL POGRAMA TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA ACOL PER REGULARITZAR LA SITUACIÓ ADMINISTRATIVA D’UNA PERSONA PARTICPANT

Tornar enrere

Enguany la CCAR ha dut a terme per primera vegada el programa ACOL, promogut pel SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya). El present  programa consisteix en la subvenció d’un contracte a jornada complet amb la durada d’un any per a persones migrades amb l’objectiu final de regularitzar la seva situació administrativa. El programa, a més, subvenciona les hores d’acompanyament que realitza la persona tècnica d’inserció.

La persona contractada en l’edició 2022, es troba a la seu del la CCAR, a Rambla Santa Mònica nº10 i  dona suport a l’equip d’administració en tasques com la gestió documental, suport en la facturació i altres tasques relacionades.

Cal destacar les sinergies, en primer lloc amb l’objectiu del programa ACOL, que va dirigit al col·lectiu de persones vulnerables i en risc d’exclusió social, i en segon lloc amb la tasca que porta duent a terme la CCAR des de fa 19 anys, promovent la defensa el dret d’asil i els drets de les persones refugiades, apàtrides, sol·licitants de protecció internacional i/o d’apatrídia, així com de les persones migrades que es troben en una situació d’especial vulnerabilitat. El present programa permet la inserció sociolaboral d’una persona en el marc de la nostre entitat, en un procés d’acompanyament que comença amb la regularització administrativa de la mateixa, i que continua amb l’acompanyament sociolaboral i la certificació d’una experiència laboral. L’objectiu final és capacitar a la persona participant per tal de que un cop acabat el programa, la persona compti amb més eines i es trobi en millors condicions per inserir-se al mercat laboral de manera autònoma.

La present contractació, esta subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes a la Línia ACOL del Programa Treball i Formació regulada per la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació (ref. BDNS 610949), regulada per l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació), modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d’abril.