Projectes

Des de la CCAR treballem per visibilitzar la situació del dret d’asil i de les persones refugiades, per denunciar públicament les vulneracions de drets humans i especialment del dret d’asil, així com per eliminar les causes que generen el desplaçament forçat, en clau d’educació per al desenvolupament. Ho fem des de diverses línies d’acció o projectes.

Desplaçament forçat i vulneracions dels DESCA

El projecte “Sense refugi” té per objectiu identificar i assenyalar les causes
estructurals que generen desplaçament forçat vinculades a la degradació mediambiental fruit
de l’impacte del canvi climàtic i de l’activitat industrial extractiva en els territoris d’origen de les
comunitats de persones refugiades i migrades a la ciutat de Barcelona, per tal de
coresponsabilitzar a la ciutadania barcelonina sobre les relacions Nord-Sud Global, des d’una
perspectiva local-global i en clau d’Educació per a la Justícia Global.

Desplaçament forçat fruit de la destrucció del medi ambient per acció de les empreses transnacionals i canvi climàtic

L’Observatori NAWI té com a objectiu fomentar la generació de coneixement en relació amb les interconnexions entre la mobilitat humana i el medi ambient, fent especial atenció als fenòmens de desplaçament forçat provocats per les vulneracions de drets ambientals. Serveix com a centre de recerca, debat públic i incidència política sobre el desplaçament forçat provocat per la degradació ambiental i el canvi climàtic a causa de l’acció o la inacció d’empreses i governs.

Persecucions per orientació sexual i identitat de gènere

Les persones LGBTIQ+ pateixen greus violacions dels seus drets fonamentals en molts indrets del món. Per aquest motiu, moltes d’elles han de fugir de les seves llars per buscar refugi en altres països on poden viure les seves vides de forma lliure i segura. El projecte “No-amagar-se” visibilitza les persecucions que pateixen les persones LGTBIQ+ arreu del món i mostra com són un motiu per cercar asil.

Persecucions per gènere

Actualment, més de la meitat de les persones refugiades són dones i nenes, un nombre que va creiexent any rere any. Moltes dones han de desplaçar-se forçosament per tenir temor o estar patint diverses formes de persecusió fonamentades en el masclisme i la misoginia. El projecte ‘Invisibilitzades” mostra les discriminacions específiques que pateixen les dones i nenes refugiades.

Refugiades per conflictes armats i/o violència generalitzada

El projecte “Camins de refugi” ofereix una visió holística, d’educació per la justícia global i en perspectiva de gènere dels desplaçaments forçats al món. Té per objectiu mostrar les causes i l’origen dels desplaçaments forçats, les vulneracions de drets humans durant el trànsit migratori i als punts fronterers, així com les condicions d’acollida de persones desplaçades forçosament en ciutats com Barcelona.

Municipis acollidors

Amb aquest projecte desenvolupem el nostre servei d’acollida i acompanyament integral, multidisciplinar i especialitzat, complementari al Programa estatal d’acollida, adreçat tant a dones com a homes i persones no binàries, majors i menors d’edat que s’han vist forçat a desplaçar-se fruit de greus vulneracions de drets humans, amb necessitats de protecció internacional. Dins del marc d’aquest projecte municipalista, la CCAR ofereix Punts d’Informació i Orientació en Protecció Internacional a (PIOs) a Sant Boi de Llobregat, el Prat de Llobregat, Rubí i Reus; gestiona 24 places d’acollida del programa Nausica en coordinació amb l’Ajuntament de Barcelona i 44 places d’acollida complementària (10 a Sabadell, 5 a Sant Boi de Llobregat, 24 a Barcelona i 5 a Rubí). A més, duu a terme itineraris d’inclusió sociolaboral, perseguint l’objectiu d’apoderament i d’adquisició d’autonomia personal i econòmica.