skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Memòria 2006 Memòria 2007 Memòria2008 Memòria 2011 Memòria 2016 Memòria 2017 Memòria_2018

Memòria d’activitats a la UAB

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat – CEAR manté un acord de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona per tal de desenvolupar accions conjuntes per donar resposta a la situació de les persones refugiades desplaçades al territori català. Per saber més sobre aquesta relació entre entitat i universitat, es pot consultar la memòria d’activitats: Memòria 2016-18  ]]>

Back To Top