Què fem?

Més informació

“Defensem el dret d’asil i els drets de les persones refugiades”

Comissió Catalana d’Acció pel Refugi (CCAR)

Les persones refugiades són aquelles que s’han vist obligades a fugir del seu país i buscar protecció internacional per patir persecució per raons de raça, polítiques, nacionalitat, d’ identitat cultural o de gènere, religió o per pertànyer a un grup social determinat.

També poden ser víctimes del tràfic de persones o violència de gènere, fugir de la guerra o contextos violents, conflictes armats o per l’emergència ambiental.

Aquestes persones fugen de casa seva buscant protecció. Són desplaçades internes o sol·licitants d’asil a altres països.