Què fem?

Asil, drets humans i refugi

saber més

Defensem el dret d’asil i els drets de les persones refugiades a través d’accions d’incidència a nivell polític i social i acompanyant-les de manera professional, especialitzada i integral quan arriben a Catalunya.

Comptem amb diferents programes per donar una resposta global i integral a les dificultats derivades del desplaçament forçat. En aquest sentit, la CCAR disposa de dos eixos principals d'actuació, complementaris i interrelacionats:

Atenció a les persones refugiades

Incidència política i participació social

“Defensem el dret d’asil i els drets de les persones refugiades”

Comissió Catalana d’Acció pel Refugi (CCAR)

Les persones refugiades són aquelles que s’han vist obligades a fugir del seu país i buscar protecció internacional per patir persecució per raons de raça, polítiques, nacionalitat, d’ identitat cultural o de gènere, religió o per pertànyer a un grup social determinat.

També poden ser víctimes del tràfic de persones o violència de gènere, fugir de la guerra o contextos violents, conflictes armats o per l’emergència ambiental.

Aquestes persones fugen de casa seva buscant protecció. Són desplaçades internes o sol·licitants d’asil a altres països.