Atenció a persones refugiades

Més informació

Atenció a persones refugiades

Des de l’Àrea d’atenció a les persones treballem en l’atenció integral de les persones refugiades i migrades des del moment que arriben a Catalunya.

L’equip interdisciplinari de la CCAR acompanya les persones ateses en el seu procés d’inclusió social amb la finalitat que assoleixin un nivell d’autonomia i d’apoderament que els permeti una plena inclusió al territori, esdevenint així ciutadania plenament activa. Ho fa mitjançant punts d’informació i orientació sobre Protecció Internacional, assessorament jurídic, programes d’acollida i programes d’inserció laboral.

Continguts

Punts d’informació i orientació sobre Protecció Internacional (PIO)

Els PIO són serveis d’atenció personalitzada on s’ofereix informació i orientació sobre Protecció Internacional (PI) i dret d’asil. Estan adreçats a les persones nouvingudes amb necessitats de protecció internacional i/o a les persones que les acompanyen o els ofereixen algun tipus de suport i necessiten rebre informació i/o orientació sobre els recursos existents, bé siguin especialitzats per a persones refugiades o no. Des del PIO es realitzen les pertinents derivacions a recursos interns de la CCAR o a altres. Actualment tenim PIOs a Reus, Rubí, Sant Cugat i Sant Boi del Llobregat.

Assessorament jurídic

Oferim assessorament i orientació jurídica en matèria de protecció internacional -sol·licituds d’asil, tramitació dels expedients i assessoraments legals diversos.  També treballem pel reconeixement de l’estatut d’apatrídia i lluitem per la seva visibilitat. A més, comptem amb una línia específica per a menors estrangers sense referents familiars sol·licitants de protecció internacional a Catalunya.

Programes d’acollida

Aquest programa està adreçat a les persones refugiades que per algun motiu no es troben sota la protecció del programa estatal i estan en una situació de vulnerabilitat social i/o en risc d’exclusió. Comptem amb 49 places d’acollida complementària entre Barcelona, Sabadell, Sant Boi, Rubí i Sant Cugat.

Servei d’inserció laboral

Amb aquest servei integral proporcionem informació i assessorament en la recerca de feina. Està adreçat a persones que hagin iniciat el procediment de protecció internacional, tinguin o no concedit encara el permís de treball.