Incidència política i participació social

Més informació

Incidència política i participació social

Des de l’àrea d’incidència política treballem per defensar el dret d’asil i els Drets Humans de les persones refugiades, apàtrides i migrants en situació d’exclusió social, així com per denunciar públicament les vulneracions d’aquests drets i de les situacions d’indefensió que pateixen. A més, treballem per eliminar les causes que generen el desplaçament forçat en clau d’educació per al desenvolupament, fent sensibilització i fomentant la participació social.

Des d’aquesta àrea elaborem comunicats, notes de premsa, publicacions,  informes i campanyes de denúncia pública i sensibilització, així com organitzem actes, formacions, xerrades i conferències amb l’objectiu de produir un impacte en l’opinió pública, els mitjans de comunicació i l’esfera política sobre la situació de les persones refugiades, els marcs normatius que les emparen i les situacions de vulneració de drets fonamentals entre altres.

Per poder dur a terme aquesta tasca és fonamental incorporar la visió de les persones refugiades a qui acompanyem, a través de la seva participació directe en moltes de les activitats que realitzem o en altres formats per preservar la seva identitat, per tal que puguin defensar els seus drets en primera persona.

Els principals eixos que treballem són:

Continguts

Defensa del dret d’asil i de les persones refugiades

Visibilitzem la situació del dret d’asil i dels drets de les persones refugiades al món, a Europa, a l’Estat espanyol i a Catalunya. Analitzem i denunciem les polítiques de tancament, securitització i externalització de fronteres a Europa, els espais de no drets i les vulneracions de Drets Humans, i així com exigim vies legals i segures per a migrar i sol·licitar protecció internacional.

Denúncia de les causes que generen desplaçament forçat

Qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions evidenciant els motius i les causes estructurals que provoquen que les persones hagin de buscar refugi, posant l’accent en les obligacions que tenen els Estats de protegir-les. Demanem protecció per a aquelles persones que han hagut de fugir per alguns dels motius establerts per la Convenció de Ginebra però també per a aquelles que pateixen noves formes de persecució, com les que veuen vulnerats els seus drets econòmics, socials i culturals o aquelles que s’han de desplaçar pel canvi climàtic o la destrucció del medi ambient per la implantació de mega projectes. Posem èmfasi en la protecció dels col·lectius amb més factors de vulnerabilitat com les dones, les persones LGTBI o els infants que migren sols.

Defensa de les persones que defensen

Defensem a les persones activistes i defensores de Drets Humans,  donem a conèixer la seva tasca i denunciem la persecució que pateixen. Creiem que defensant a qui defensa contribuïm a evitar que es generi desplaçament forçat i es descapitalitzin els territoris.

En aquesta línia, gestionem:

  • El Programa Català de Protecció de Defensors i Defensores dels Drets Humans de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, que facilita una acollida temporal de sis mesos a persones defensores amb necessitats de reubicació temporal degut a la seva tasca de defensa.
  • Ciutats Defensores dels Drets Humans, és un projecte on conflueixen 28 ajuntaments i 9 entitats i institucions catalanes que estan fermament implicades en la defensa i promoció dels drets humans a escala local i global. A través d’aquest es vertebren gires d’incidència i sensibilització per una multiplicitat de localitats catalanes amb l’objectiu d’explicar la seva tasca de defensa i la situació en els països d’origen.
  • Participació social i voluntariat: fomentem la participació de les persones refugiades en la societat catalana així com involucrem a la ciutadania en l’acollida de les persones a Catalunya per tal d’afavorir la cohesió ciutadana i la transformació social a partir de la coresponsabilitat. Creiem fermament en que la interrelació és un element potent i transformador de la realitat.

Participació social i voluntariat

Fomentem la participació de les persones refugiades en la societat catalana així com involucrem a la ciutadania en l’acollida de les persones a Catalunya per tal d’afavorir la cohesió ciutadana i la transformació social a partir de la coresponsabilitat. Creiem fermament en que la interrelació és un element potent i transformador de la realitat.