skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Queixa a la Comissió Europea per les expulsions col·lectives i sumàries a Ceuta i Melilla

Queixa A La Comissió Europea Per Les Expulsions Col·lectives I Sumàries A Ceuta I Melilla

Les organitzacions sotasignades van remetre una queixa en el dia d’ahir a la Comissió Europea, com a continuació a l’enviada el passat 21 de febrer per mig centenar d’entitats com a conseqüència dels successos de la platja del Tarajal a Ceuta. En aquesta ocasió, les organitzacions signatàries han incidit en la persistència, per part de les autoritats espanyoles, a practicar expulsions col·lectives i sumarias, tant a Ceuta com a Melilla.

En la queixa s’aporta informació sobre les actuacions de les forces de seguretat en aquests tres últims mesos, així com l’argumentació jurídica en la qual descansa la valoració que s’estan violant drets bàsics d’aquestes persones i la normativa espanyola, europea i internacional vigent. Aquestes vulneracions afecten tant a persones que tracten d’accedir a la Unió Europea a la recerca d’un futur, com a aquelles necessitades de protecció internacional que fugen de guerres, persecucions i violacions de drets humans.
La queixa incideix que les pràctiques que s’estan duent a terme per part dels cossos de seguretat espanyols i marroquines posen en greu perill la vida i integritat física de les persones que intenten arribar a la Unió Europea convertint el seu trajecte migratori en un continu sofriment.
La persistència en aquesta manera de procedir posa de manifest la falta de voluntat del Govern espanyol de posar fi a aquestes pràctiques i assegurar el respecte dels drets humans i de la llei a les fronteres.
Per tot això, les entitats signatàries de la queixa sol·liciten a la Comissió Europea que investigui en profunditat els fets allí esmentats i, si escau, obri un procediment d’infracció contra Espanya i que exigeixi al govern d’Espanya el respecte dels drets humans i el compliment de la legislació nacional i internacional vigent en les actuacions que duguin a terme els cossos i forces de seguretat de l’Estat a les fronteres espanyoles de Ceuta i Melilla.
Organitzacions signatàries:
ANDALUCÍA ACOGE – ASOCIACIÓN APOYO – ASOCIACIÓN PRODERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA – COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR) – CONVIVIR SIN RACISMO (Murcia) – COORDINADORA DE BARRIOS – C.P. SAN CARLOS BORROMEO –  FEDERACIÓN  ESTATAL  DE  ASOCIACIONES  DE  SOS  RACISMO – FORO  GALEGO  DE INMIGRACIÓN – KARIBU – MÉDICOS DEL MUNDO – MUGAK –  RED ACOGE – SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

Back To Top