skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

REFORÇ TEMPORAL TÈCNIC/A EN INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

REFORÇ TEMPORAL TÈCNIC/A EN INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiatté com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball

Sota la supervisió de laResponsable d’àrea d’Incidència, donar suport en la gestió del projecte `El dret d’asil i els activismes en defensa dels drets humans i ambientals a les regions mesoamericana i andina: visibilitzant les conseqüències de les desigualtats estructurals i de gènere en l’actual situació d’emergència climàtica”

Funcions

 • Preparació de viatges d’estudi: elaboració d’agenda i logística.
 • Elaboració de Resums executius d’informes.
 • Supervisió de traducció d’informes a l’anglès.
 • Traducció d’Informes del català al castellà.
 • Suport en l’organització logística de jornades internacionals (logístiques defensores i ponents internacionals).
 • Seguiment i subcontractació de productes de comunicació relacionats amb el projecte
 • Transcripció d’entrevistes en àudio a documents escrits.
 • Suport a la responsable d’àrea en la contractació i seguiment de l’avaluació tècnica mixta del projecte.
 • Suport en la creació d’un observatori relacionat amb el projecte.

Requisits

 • Llicenciatura en l’àrea de les ciències socials o similar.
 • Formació en Drets Humans.
 • Experiència en projectes amb defensores de drets humans.
 • Bona capacitat de comunicació oral i per escrit en català, castellà i anglès.
 • Domini de l’idioma anglès i/o francès. Es valorarà qualsevol coneixement d’un altre idioma.

Capacitats i compromisos

 • Capacitat resolutiva i proactiva.
 • Capacitat d’anàlisi.
 • Capacitat relacional i de comunicació.
 • Capacitat de resiliència.
 • Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
 • Disposició per al treball en equip en ambients interculturals.
 • Compromís amb els objectius de CCAR, amb la sevamissió, visió i valors.
 • Resistència a l’estrès i orientació a l’assoliment d’objectius.

Es valorarà

 • Formació en gènere.
 • Formació en l’àrea de la immigració i l’asil.
 • Experiència com a treballador/a i/o voluntari/àriaen entitats sense ànim de lucre.
 • Experiència prèvia com a persona atesa, treballador/avoluntari/àriao remunerat/da en la CCAR.
 • Bona capacitat de treball i motivació per treballar en entitats sense ànim de lucre.
 • Capacitat de gestió, organització, planificació i priorització de tasques.
 • Flexibilitat horària.

Condicions

 • Contracte d’obra i servei 27 h setmanals, fins a 31/12/2021, amb possibilitat d’extensió per més temps.
 • Incorporació immediata: 1/octubre.
 • Remuneració segons les taules salarials de l’entitat.
 • Lloc de treball a Barcelona.

Informació requerida

Enviar el curriculum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org  amb la referència:  REFORÇ: TÈCNIC/A EN INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

El termini de presentació de candidatures finalitza el 24 de setembre

*Només es contactarà amb les persones preseleccionades.

Back To Top