skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

S’amplia el termini de presentació de candidatures de defensors/es acollits

S’amplia El Termini De Presentació De Candidatures De Defensors/es Acollits

El termini de presentació de candidatures per a participar a l’edició 2018-19 del Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels Drets Humans (PCPDDH) s’amplia fins el dia 1 de juny de 2018.

El Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels Drets Humans (PCPDDH) és una iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya en la que també col·labora l’Ajuntament de Sant Cugat i que gestiona la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. La seva finalitat és oferir protecció temporal a persones defensores dels drets humans d’altres països que es trobin en situació de risc a causa de la seva activitat de promoció i defensa pacífica dels drets humans i les llibertats fonamentals.
El programa consta d’una acollida de 6 mesos a Catalunya, un programa d’atenció psicosocial, formatiu i d’incidència, i l’acompanyament i seguiment al retorn al país d’origen. Per a l’edició del 2018 està prevista l’acollida temporal de 3 defensors/es dels drets humans en situació de risc.
Entitats catalanes registrades oficialment com a ONGD podran enviar la candidatura de persones defensores de drets humans provinents d’entitats d’altres països amb les quals tinguin una experiència prèvia de treball conjunt. La nova data límit per presentar-la serà divendres 1 de juny (inclòs). Les ONGD que hagin presentat les candidatures seleccionades rebran 10.000 € en concepte de costos indirectes i tindran cobertes les despeses de viatges i estades resultants de l’acompanyament al defensor/a acollit/da.
Per a més informació sobre els requisits i condicions de participació i sobre els criteris de valoració de les candidatures, podeu consultar aquest enllaç.
L’edició 2017 d’aquest programa, també gestionada per la CCAR, va portar a Catalunya a l’Edilberto Daza, proposat per l’Associació Acció Internacional per la Pau (IAP Catalunya) en col·laboració amb Associació Catalana per la Pau i Intersindical-CSC, i a la Silvia Irene Berrocal, proposada per Oxfam Intermón. Per trobar informació sobre l’Edilberto i la Silvia, i les principals activitats que van dur a terme, podeu accedir a http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/que-fem/ambits/campanyes/PCD_DDHH/programa-defensors-ddhh/

Back To Top