skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

SERVEIS D’ATENCIÓ DE LES PERSONES Treballem en la promoció, defensa i garantia del dret d’asil i dels drets de les persones refugiades i immigrants a casa nostra, així com per afavorir els seus processos d’inclusió social a Catalunya. És en aquesta direcció que orientem els serveis i programes d’atenció a les persones. El nostre model d’intervenció parteix d’una metodologia participativa, on les persones són subjectes actius dels processos, amb els objectius de: promoure el desenvolupament integral de les persones, aconseguir la plena inclusió de les persones en la societat d’acollida, buscar la transformació social que porti el reconeixement d’una ciutadania amb plens drets, afavorir la convivència intercultural, treballar en la defensa dels drets humans des de la intervenció directa, fomentar una ciutadania crítica i compromesa amb la construcció d’un món més just i incidir sobre les causes que originen que la població es vegi forçada a sortir dels seus països d’origen. Amb una perspectiva de promoció d’autonomia, des de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat oferim els següents serveis d’atenció a les persones refugiades i immigrants:

]]>

Back To Top