skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Agència de col·locació – Servei d’intermediació laboral:

Des d’aquest servei es realitza un treball d’intermediació ocupacional entre les persones usuàries dels servei (refugiades, sol·licitants d’asil i persones extracomunitàries amb la seva situació administrativa resolta) i les empreses que necessiten incorporar nous treballadors i treballadores.

El servei segueix una línia de treball ètic ja que totes les empreses col·laboradores ofereixen contractació i condicions d’acord amb el conveni vigent al seu sector professional.

Itineraris d’acompanyament a la inserció laboral per a persones immigrants i refugiades:

En aquests programes es realitzen un seguit d’accions encaminades a afavorir la integració al mercat laboral mitjançant l’elaboració d’itineraris personalitzats i sessions grupals de recerca activa d’ocupació.

Projectes d’autoocupació per a persones refugiades

Aquest servei va dirigit a les persones que tenen la Condició de Refugiat i suposa, mitjançant la dotació de recursos econòmics i l’assessorament necessari per portar a terme un projecte de treball autònom, la possibilitat de facilitar l’assentament dels refugiats al nostre país.

Cursos de Formació per millorar l’ocupabilitat de les persones immigrants i refugiades

Des dels Programes ocupacionals i formatius s’imparteixen cursos de formació especialment dirigits al coneixement de la llengua castellana, a l’alfabetització digital i en ofimàtica i a la comunicació en el món laboral.

Programa Voluntariat i Xarxes Socials

El Programa Voluntariat i Xarxes Socials és un programa d’intermediació laboral innovador i interactiu patrocinat per l’Obra Social de la Fundació La Caixa.

Amb aquest programa pretenem: Aconseguir la col·laboració de voluntaris/àries que pel seu bagatge professional i formatiu, ens donin suport per afavorir l’accés al treball del nostre col·lectiu d’atenció, amb la realització d’activitats que fomentin les seves capacitats per a que esdevinguin més competents en la recerca activa de feina. Apropar el sector comercial i empresarial del territori a les necessitats específiques del nostre col·lectiu i establir sinèrgies de col·laboració que enforteixin la intermediació laboral. El nostre projecte va dirigit a: o Empreses i organitzacions que vulguin fomentar un programa de Voluntariat Corporatiu o Agrupacions empresarials que volen impulsar el voluntariat social als seus associats o Empresaris/es i treballadors/es amb ganes de participar o Persones prejubilades i jubilades que vulguin compartir la seva experiència professional amb les persones refugiades que formen part de la nostra entitat.      ]]>

Back To Top