skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

L’acollida l’entenem com un acte actiu en que es treballen tots aquells àmbits derivats del fet migratori, amb la intenció de dotar dels recursos necessaris a les persones immigrants i refugiades.

Tot des d’una perspectiva que reforça l’autonomia, per tal de facilitar els procesos d’inclusió social i afavorir la convivència en la interculturalitat, entesa com l’adquisició de drets civils de la població immigrant.

El Servei d’Acollida i Acompanyament ofereix, per tant, informació i orientació, i acompanyament, si s’escau, de forma integral sobre drets i deures, empadronament i targeta d’assistència sanitària, orientacions en estrangeria i d’asil, activitats de coneixement de l’entorn i activitats pre-formatives i laborals, classes de castellà i català, mediació en l’accés a l’habitatge, contenció psicosocial, activitats d’oci i de participació, etc.

Es concep com un servei complementari i en coordinació amb els serveis socials generals i la resta de recursos existents a la ciutat, tant municipals com d’entitats. Considerem que l’acollida a les persones immigrants i refugiades suposa una primera oportunitat d’adquirir unes habilitats bàsiques per reforçar la seva autonomia. Aquest servei s’adreça a persones immigrants, refugiades, sol·licitants d’asil, apàtrides i desplaçades.

Servei d’assessorament legal en protecció internacional i estrangeria a dones víctimes de violència de gènere, trata i tràfic de persones:

La finalitat d’aquest projecte és l’atenció integral (jurídica, social, laboral i terapèutica) a dones víctimes de tracta amb finalitats d’explotació a través de professionals especialitzats en matèria de protecció internacional. Es duu a terme una atenció integral: això comporta en primer lloc la detecció de dones potencialment víctimes de tracta amb finalitats d’explotació, l’accés de les víctimes al procés de protecció internacional, l’assistència jurídica en el procediment administratiu , la coordinació i seguiment del procés amb tots els tècnics de l’organització, la coordinació i el treball en xarxa amb altres organitzacions especialitzades en l’assistència a víctimes de tracta d’éssers humans i finalment en cas de denegació de la seva sol·licitud de protecció internacional la interposició de recurs-contenciós-administratiu i la seva posterior regularització pel procediment d’estrangeria. Aquest servei jurídic deriva a les altres àrees de la CCAR.

Aquest servei es dóna amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

]]>

Back To Top