skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Comptem amb nombrosos col·laboradors i col·laboradores que parlen diferents llengües, i que garanteixen l’accés als serveis així com una atenció de qualitat a aquelles persones nouvingudes que desconeixen el català i/o el castellà. Actualment prestem servei al Programa de Nova Ciutadania i Immigració de l’Ajuntament del Prat del Llobregat.]]>

Back To Top