skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Oferta de feina: Tècnic/a projecte interculturalitat al Prat del Llobregat

Descripció del lloc
Tècnic/a projecte interculturalitat al Prat del Llobregat
Lloc de treball
En les dependències de l’Ajuntament del Prat del Llobregat i les oficines de l’entitat a Sant Boi i Barcelona.
Descripció de l’entitat
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa el dret d’asil i els drets de les persones refugiades, i assumim també la defensa dels drets de les persones immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Ens qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.
Objectiu del lloc
Fomentar la convivència ciutadana intercultural i el desenvolupament comunitari al Prat de Llobregat donant resposta a les situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió social en què es troben les persones refugiades del municipi i desenvolupant activitats de sensibilització i foment de la participació entre la ciutadania pratenca, per tal de promoure la cohesió social.
En dependència directa de la responsable de programes complementaris i en coordinació amb del tècnic de referència de complementaris, la persona assignada d’incidència política i social.
Funcions

 • Gestió del punt d’informació i orientació en protecció internacional prèvia derivació del servei de primera acollida de l’ajuntament.
 • Realització d’itineraris d’inserció sociolaboral per a persones sol·licitants de protecció internacional, refugiades, apàtrides i denegades derivades des del servei de primera acollida de l’ajuntament.
 • Seguiment social de les famílies refugiades acollides en el marc del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, la Cooperativa Obrera de Viviendas i la CCAR.
 • Valoració i gestió de la borsa de prestacions econòmiques.
 • Realització de tallers i xerrades sobre asil i refugi en escoles, instituts i altres institucions.
 • Disseny i implementació d’accions d’incidència política i social al municipi (com per exemple el DMPR)
 • Participació en formacions internes a l’Ajuntament sobre PI.
 • Dinamització del voluntariat amb el nostre col·lectiu d’atenció al municipi.
 • Treball en xarxa i comunitari.
 • Elaboració d’informes i memòries.
 • Registre de dades en la base de dades interna de CCAR i qualsevol altra base de dades depenent de la gestió dels programes que tingui assignats.
 • Coordinació amb l’equip dels Programes Complementaris i incidència política i social.
 • Participar en les activitats que es desenvolupin dins de l’entitat.
 • Assistir a formacions que s’imparteixi a nivell intern i extern.

Requisits

 • Grau en ciències socials, preferiblement en treball social o en educació social
 • Experiència en la intervenció sociolaboral en l’àmbit de la protecció internacional i/o les migracions.
 • Coneixement de l’anglès i/o francès.
 • Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la CCAR.

Es valorarà

 • Capacitat resolutiva, prepositiva i gran capacitat de treball amb autonomia.
 • Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.
 • Referències professionals de llocs similars.
 • Experiència associativa.

Oferim:

 • Incorporació immediata
 • Contracte obra i servei
 • 20h setmanals
 • Remuneració segons les taules salarials de l’entitat.

Presentació de candidatures enviant el CV abans del 31 d’octubre a: ccar@ccar-cear.org
Referència de l’assumpte al missatge: T_Interculturalitat
En cas de no rebre resposta en un termini de 10 dies, la mateixa s’entendrà com a desestimada.

Back To Top