Transparència

ORIGEN DELS FONS REBUTS 2017   DESTÍ DELS FONS REBUTS 2017 Les àrees d’acollida, inclusió i atenció jurídica estan finançades principalment a través dels fons estatals que rep CEAR. Aquestes dades econòmiques no estan reflectides en aquest gràfic, per a més informació en aquest sentit consulteu la web de transparència de CEAR (https://www.cear.es/transparencia/)     ORIGEN DELS FONS REBUTS 2016   DESTÍ DELS FONS REBUTS 2016 Les àrees d’acollida, inclusió i atenció jurídica estan finançades principalment a través dels fons estatals que rep CEAR. Aquestes dades econòmiques no estan reflectides en aquest gràfic, per a més informació en aquest sentit consulteu la web de transparència de CEAR (https://www.cear.es/transparencia/)       ORIGEN DELS FONS REBUTS 2015   DESTÍ DELS FONS REBUTS 2015 Les àrees d’acollida, inclusió i atenció jurídica estan finançades principalment a través dels fons estatals que rep CEAR. Aquestes dades econòmiques no estan reflectides en aquest gràfic, per a més informació en aquest sentit consulteu la web de transparència de CEAR (https://www.cear.es/transparencia/)    

AUDITORÍES

Els nostres comptes han estat auditats per ACTIVA Auditoria & Consultoria. En aquests enllaços pots descarregar l’Informe d’Auditoria de Comptes de CCAR 2017, així el com el de l’exercici 2016.    

RETRIBUCIÓ DELS ORGANS DIRECTIUS

Per consultar les retribucions dels òrgans directius de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat de l’any 2017, clicar aquest enllaç.]]>