skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Trobada amb Edda Pando, activista pels drets de les persones migrades a Itàlia

Trobada Amb Edda Pando, Activista Pels Drets De Les Persones Migrades A Itàlia

Dilluns 1 d’abril la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) va organitzar unatrobada amb l’Edda Pando, presidenta de l’organització italiana Todo cambia (que porta més de 15 anys implicada en la defensa dels drets de les persones migrades i refugiades a Itàlia) i l’Eix de Migracions de la Fede.cat. Pando treballa amb les famílies de les persones desaparegudes al mar i en l’anàlisi de les conseqüències de l’externalització de la gestió fronterera.

L’activista, que aquests dies es troba a Barcelona convidada pel programa Ciutats Defensores dels Drets Humans, va denunciar el genocidi que implica la pèrdua constant de vides al Mediterrani, que ja es comptabilitzen per milers. ‘Hi ha un pla estratègic que dissenya l’accionar de la Unió Europea pel que fa a les fronteres. Tenim els 30.000 desapareguts al mar Mediterrani, sense comptabilitzar els casos que no és coneixen. Això que és? Un incident, un fenomen?’, es va preguntar. L’organització de Pando parla de la desaparició forçada d’aquestes persones perquè es produeix amb la participació en gestió la fronterera de diversos estats, d’acord a la definició de la Convenció Internacional sobre Desaparicions forçades.

Todo cambia treballa actualment amb un grup de famílies de persones desaparegudes al Mediterrani l’any 2012 i intenta visibilitzar la seva lluita. Són més de 500 famílies que no han pogut fer el procés de dol, que no tenen una tomba per visitar ni un certificat que documenti la mort dels seus, amb totes les dificultats que això suposa, com no poder heretar els bens de la persona, no poder acreditar la viudetat i no poder tornar a casar-se mai, entre d’altres.

Per tal d’apoderar-los, ajudar al seu coneixement i reconeixement mutu, l’organització ha posat en contacte diferents grups de famílies de persones desaparegudes. ‘Moltes d’elles eren mestresses de casa, gent que no es preocupava de la migració. No són activistes, no tenen xarxes, falta ajuda perquè es constitueixin líders entre els familiars’, va explicar Pando, que defensa la necessitat que les migrades parlin per sí mateixes i es constitueixin en subjecte del seu propi discurs.

El passat diumenge 31 de març es va inaugurar la 8a edició del programa Ciutats defensores dels Drets Humans, que aquesta edició de primavera convida, a més de Pando, a cinc persones que actuen com activistes a diferents països i realitzaran durant tota la setmana activitats de sensibilització a 11 municipis.

El programa Ciutats defensores dels Drets Humans, que gestiona la CCAR juntament amb altres entitats i institucions, va començar l’any 2013 amb l’objectiu de sensibilitzar, més enllà dels titulars, sobre les causes dels conflictes que provoquen les vulneracions als drets humans i animar la ciutadania dels municipis catalans a esdevenir defensora d’aquests drets. Al programa hi participen 26 municipis, amb el suport de 10 institucions i entitats.

Back To Top