skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

2 Vacants : Tècnic en voluntariat i incidència i Advocat/da

2 Vacants : Tècnic En Voluntariat I Incidència I Advocat/da

A continuació, 2 vacants: 1/ Tècnic en voluntaiat i incidència i 2/ Advocat/da
 
1/ Vacant     TÈCNIC/A EN VOLUNTARIAT I INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL
Lloc de treball
Sant Boi del Llobregat, amb disponibilitat de mobilitat al Baix Llobregat i Barcelona
Descripció de l’entitat
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’integració social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció. Per assolir aquests objectius comptem amb diferents programes que pretenen donar una resposta global i integral a les dificultats derivades del fet migratori, a les que han de fer front els refugiats i immigrants a casa nostra.
Aquesta tasca la desenvolupem a través de dues grans línies d’intervenció, que són igual d’important una que l’altra i interrelaccionades:

 • Atenció a les persones refugiades i immigrants a través dels programes socials, jurídics i ocupacionals.
 • Defensa dels drets de les persones refugiades i immigrants a través de la incidència política i social i la participació.

Objectiu del lloc de treball
Gestionar el voluntariat i executar els projectes d’incidència política i social de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat a la ciutat de Sant Boi. Dependrà directament de la responsable de l’àrea d’incidència política i social.
Funcions

 • Disseny i implementació del Punt del Voluntariat: foment, gestió i formació del voluntariat
 • Seguiment de les accions realitzades pel voluntariat
 • Identificar, dissenyar i executar activitats de sensibilització: cursos, tallers, xerrades, etc…
 • Participació en els espais de voluntariat, sensibilització i acollida de persones refugiades i immigrades de la ciutat de Sant Boi
 • Participació en fires, trobades i altres accions de sensibilització que es duguin a terme al municipi
 • Elaboració de material de sensibilització
 • Realitzar el seguiment tècnic i econòmic dels projectes que es desenvolupin a la ciutat
 • La identificació i disseny dels projectes i quan escaigui la seva presentació a les convocatòries públiques de subvenció o a altres convocatòries de caràcter privat així com la seva posterior justificació tècnica i econòmica.
 • Suport en la difusió de les activitats de la CCAR

 
Requisits

 • Llicenciatura en l ’àrea de les ciències socials o similar.
 • Formació en Drets Humans.
 • Experiència en gestió del voluntariat i/o en activitats de sensibilització
 • Bona capacitat de comunicació oral i per escrit en català i castellà
 • Coneixement del teixit associatiu de Sant Boi i/o de la comarca del Baix Llobregat

 
Es valorarà

 • Formació en l’àrea de la immigració i l’asil.
 • Experiència com a treballador/a i/o voluntari/a en entitats sense ànim de lucre
 • Experiència prèvia com a treballador/a voluntari/a o remunerat/da en la Comisión Espanyola de Ayuda al Refugiado o en la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
 • Bona capacitat de treball i motivació per treballar en entitats sense ànim de lucre
 • Capacitat de gestió, organització, planificació i priorització de tasques
 • Capacitat de treball en equip en ambients interculturals
 • Habilitats socials i empatia
 • Flexibilitat horària

 
Condicions

 • Incorporació immediata
 • Contracte de mitja jornada de durada determinada a 30 d’abril del 2017
 • Categoria laboral: tècnic mig. Sou i condicions laborals segons el conveni propi de l’entitat

 
Informació requerida
Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@cear.es amb la referència: TÈCNIC/A EN VOLUNTARIAT I INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL
El termini de presentació de candidatures finalitza el 29 de maig
Només es contactarà amb les persones pre seleccionades.
Més informació al 93 301 25 39
 
2/ VACANT          ADVOCAT/ADVOCADA
DESCRIPCIÓ   Atenció jurídica a persones refugiades, apàtrides i denegades de la protecció
internacional.
Funcions
1.- Assistència jurídica en matèria d´estrangeria i de protecció internacional.
2.- Seguiment i gestió dels expedients.
3.- Coordinació amb diferents entitats del sector.
4.- Coordinació amb l´ Oficina d´Estrangers.
6.- Memòria final del projecte.
7.- Realitzar tasques pròpies de l´ àrea jurídica segons les necessitats de l’entitat.
TITULACIÓ
Llicenciatura en Dret
REQUISITS MÍNIMS
 
1.- Formació específica i experiència en protecció internacional.
2.- Formació i experiència en immigració.
3.- Alts coneixements del entorn de recursos socials de Barcelona.
4.- Nivell alt de castellà i català (parlat i escrit).
5.-. Francès i/o anglès a nivell de comunicació.
6.- Estar col·legiat/da com a advocat/da exercint
PERFIL COMPETENCIAL 
 

 • Capacitat per a les relacions interpersonals i professionals
 • Lideratge de grups
 • Capacitat per a treballar en un equip multidisciplinari
 • Autoorganització i autonomia
 • Orientació a resultats
 • Sensibilitzat per la inserció sociolaboral de refugiats i immigrants

CONDICIONS LABORALS
 

 • Incorporació immediata
 • Contracte de treball de duració determinada fins a 31 d’octubre
 • Salari segons escala salarial de l’entitat
 • Horari: 30 hores/setmanes de dilluns a divendres

ENVIAMENT DE CANDIDATURES
 
Termini de presentació de candidatures: 25 de maig de 2016

Adjuntar:                     CV (màxim 2 fulls) i Carta de Motivació
Es valorarà positivament referències
e-mail:                         ccar@cear.es
Indicar Referència:     ADVOCAT/ADVOCADA
 

Back To Top