skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

VISIBLES: atenció a les necessitats bàsiques de les persones que han patit greus violacions de drets humans

Què és? El projecte VISIBLES té com a finalitat la resposta a les necessitats bàsiques de les persones que han sofert greus violacions de drets humans, a través de l’atenció social integral. És un projecte de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i SICAR Cat, que consisteix a millorar les capacitats d’acollida de la societat catalana de les víctimes de greus violacions de drets humans, mitjançant el reconeixement dels seus drets així com a través d’activitats d’assistència, d’atenció, d’incidència, de formació i de sensibilització.

Què contempla? Visibles contempla l’enfortiment de l’oferta de recursos residencials de caràcter temporal a través de l’apertura de 15 places (CCAR) i la cobertura de totes les necessitats bàsiques de les persones residents (CCAR i SICAR Cat) tant des del punt de vista de l’habitatge com amb el transport i la manutenció (alimentació, farmàcia, roba i productes d’higiene principalment).

Alhora, el projecte contempla oferir suport econòmic a través de prestacions socials i de transport a persones que no estiguin residint els pisos d’acollida del projecte.

A qui va adreçat? El projecte VISIBLES atendrà i donarà resposta a les necessitats socials més urgents d’entre 250 i 300 beneficiaris directes. Pretén cobrir les necessitats bàsiques d’aquestes persones que han sofert violacions de drets humans en origen o aquí, a través d’una intervenció social integral, multidisciplinària i especialitzada per revertir les situacions d’extrema vulnerabilitat i d’exclusió social.

El projecte Visibles està cofinançat per l’Ajuntament de Barcelona i l’Obra Social de la Caixa.

banner-visibles-2016-265x82_20161025_cat

 

Back To Top