skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

CURS ONLINE: SENSE REFUGI: el dret d’asil i les vulneracions dels drets econòmics, socials, culturals i ambientals

CURS ONLINE: SENSE REFUGI: El Dret D’asil I Les Vulneracions Dels Drets Econòmics, Socials, Culturals I Ambientals

Duració del curs: del 21 de novembre de 2019 al 30 de novembre de 2019

Hores lectives: 10h

Segons la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948, els drets fonamentals de les persones són els drets econòmics, socials, culturals, polítics i civils. En realitat, però, el sistema de protecció dels drets econòmics, socials i culturals (DESC) és substancialment inferior als dels drets polítics i civils perquè no existeixen mecanismes legals d’exigibilitat del seu contingut ni en el Dret Internacional ni en les constitucions polítiques dels Estats. A més, El Dret Internacional es refereix als DESC sense incloure’n els drets ambientals, tot i que nombroses corrents teòriques i del teixit associatiu els inclou dintre dels DESC en resposta a la globalització capitalista generadora d’injustícies socials i degradació ambiental.
Així, les violacions dels DESCA tenen conseqüències de diferent gravetat: una de les més greus és el desplaçament forçat de la població que afecta a milers de famílies a tot el món que es veuen obligades a fugir i abandonar casa seva buscant un lloc segur per protegir les seves vides, ja sigui a l’interior del país o creuant una frontera internacional. Per això, cal preguntar-se, en primer lloc, si la violació dels DESCA pot ser interpretada com a supòsits que mereixin el reconeixement de la condició de refugiat i, en segon lloc, en quina mesura pot donar-se una nova resposta jurídica a aquests nous casos.

A través d’aquest curs volem:
-Transmetre una imatge global dels desplaçaments forçats i les persecucions per motius de vulneració dels DESCA.
-Incidir en els conceptes de les violències particulars dirigides a vulnerar els DESCA.
-Explicar en què consisteix la protecció internacional i la resposta que dona o pot donar la institució de l’asil a la vulneració dels DESCA.
-Contribuir a ampliar i donar a conèixer els DESCA i fomentar-ne la seva reflexió.

Públic destinatari:
-Professionals dels serveis socials
-Advocats i professionals del dret
-Estudiants interessats en la protecció dels DESCA i en els desplaçaments forçats
-Professionals dels serveis públics d’atenció a persones en situació de vulnerabilitat
-Professionals de les organitzacions del sector de la migració que treballin o que vulguin treballar amb temes de DESCA
-Activistes de drets humans
-Conjunt de la ciutadania compromesa i preocupada pel respecte i garantia dels drets humans

Idioma en què s’imparteix: català, amb algunes ponències en castellà

Número de places: 30

Preu: 60€ preu general, 45€ preu reduït (estudiants, persones aturades i membres d’entitats de lafede.cat)

Continguts:
→ Introducció
→ Mòdul I: Els Drets Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals
→ Mòdul II: Vulneracions dels DESCA i desplaçament forçat
→ Mòdul III: El rol de l’Asil en la protecció dels DESCA

Tots els mòduls van acompanyats de vídeos, informes rellevants i testimonis

Per a més informació: cursos@ccar-cear.org

Back To Top