Informa't

Més informació

Ets sol·licitant d’asil?

El dret d’asil està regulat pel Dret Internacional i és una obligació dels Estats. Queda recollit com a dret humà fonamental en l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans i desenvolupat en la Convenció de Ginebra del 1951 i el seu protocol (Protocol de Nova York de 1967). ‘En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil i a beneficiar-se’n en altres països’.

 • Envia’ns un correu a ccar@ccar-cear.org

  Truca’ns al +34 935 955 539

  Troba’ns als Punts d’Informació i Orientació (PIO)

  • PIO Sant Cugat
  • PIO Sant Boi
  • PIO Rubí
  • PIO Reus
 • La Llei 12/2009, Reguladora del Dret d’Asil i la Protecció Subsidiària, reconeix la condició de persona refugiada a la persona que tingui una por fundada a ser perseguida al seu país d’origen per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a un determinat grup social, de gènere u orientació sexual.

  També reconeix a la persona apàtrida que, mancant de nacionalitat i trobant-se fora del país de residència habitual, no vulgui o no pugui tornar-hi per els mateixos motius.

  A Espanya existeixen dos procediments diferents per demanar l’asil. Es pot demanar a un lloc fronterer (port, aeroport i al Centre d’Internament d’Estrangers –CIE) o a dins del territori, és a dir, a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).