Informa’t

més informació

Ets sol·licitant d’asil?

El dret d’asil està regulat pel Dret Internacional i és una obligació dels Estats. Queda recollit com a dret humà fonamental en l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans i desenvolupat en la Convenció de Ginebra del 1951 i el seu protocol (Protocol de Nova York de 1967). ‘En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil i a beneficiar-se’n en altres països’.

 • El Servei d’Atenció als Immigrants, Emigrants i Refugiats del Ajuntament de Barcelona (SAIER), ubicat al C/Tarragona, 141, ofereix informació sobre estrangeria per a persones immigrades. S’ha de demanar cita prèvia clicant aquí.

 • Existeixen dos procediments diferents. Es pot demanar l’asil a un lloc fronterer (port, aeroport i al Centre d’Internament d’Estrangers –CIE) o a dins del territori, és a dir, a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).

  A Barcelona, la OAR es troba a la seu de l’Oficina de Estrangeria (Passeig de Sant Joan, 189. Metro Joanic). Per a demanar l’asil s’ha de sol·licitar cita prèvia a l’Oficina de Estrangeria de forma presencial, i portant la teva documentació identificativa i padró, en cas de disposar-ne. Cada matí reparteixen números limitats. T’assignaràn una data per a fer una entrevista personal a on poder formalitzar la seva sol·licitud d’asil.

  La entrevista de formalizatció d’asil es farà a una Comissaria de Policia Nacional (ubicada al C.Guadalajara) i hauràs de explicar els motius pels quals estàs demanant l’asil.

  A Tarragona, l’OAR es troba a la seu de l’Oficina de Estrangeria. per a demanar l’asil hauràs de anar personalment a l’Oficina de Estrangeria (Plaça Orleans s/n). Per a demanar l’asil s’ha de sol·licitar cita prèvia a l’Oficina de Estrangeria de forma presencial, portant la teva documentació identificativa i padró (provincia de Tarragona) i 2 fotografias. En aquest primer moment ja et demanaran el teu motiu de sol·licitud per a comprovar que sigui un procediment d’asil. La entrevista es farà a la data assignada a la mateixa Oficina d’Estrangeria.

  En la CCAR-CEAR de Barcelona fem xerrades informatives sobre el sistema d’asil. Si estàs interessat/da, pots consultar las properes dates previstes contactant amb la nostra delegació de forma presencial o per telèfon.

  El Servei d’Atenció als Immigrants, Emigrants i Refugiats del Ajuntament de Barcelona (SAIER) també proporciona informació sobre l’asil. Pots sol·licitar una cita per a informar-te aquí o contactar-los al C.Tarragona, 141.

 • La Llei 12/2009, Reguladora del Dret d’Asil i la Protecció Subsidiària, reconeix la condició de persona refugiada a la persona que tingui una por fundada a ser perseguida al seu país d’origen per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a un determinat grup social, de gènere u orientació sexual.

  També reconeix a la persona apàtrida que, mancant de nacionalitat i trobant-se fora del país de residència habitual, no vulgui o no pugui tornar-hi per els mateixos motius.

  A Espanya existeixen dos procediments diferents per demanar l’asil. Es pot demanar a un lloc fronterer (port, aeroport i al Centre d’Internament d’Estrangers –CIE) o a dins del territori, és a dir, a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).

 • A la provincia de Barcelona, hauràs de sol·licitar cita prèvia a https://sede.administracionespublicas.gob.es/ , escollint el tràmit “5. Expedición/Renovación de Documentos de Solicitantes de Asilo” i omplint totes les teves dades personals.

  Recorda que la data de la cita ha de ser posterior a la data d’expiració de la teva targeta vermella.

  Aquest és el mateix tràmit per a obtenir la primera targeta vermella.

  Si vius a la província de Tarragona, per a renovar la teva targeta vermella pots anar directament a l’Oficina de Estrangeria un dilluns o dijous, no cal cita prèvia.

 • L’accés a un centre d’acollida no és directe, sinó que es fa mitjançant algunes entitats socials. A Catalunya, és la Creu Roja qui deriva als centres d’acollida. La cita prèvia per accedir en aquest servei s’ha de demanar en aquest enllaç.

 • Pots consultar els Informes Anuals de CCAR-CEAR així com les Publicacions destacades i posicionaments de l’organització. A més, podem facilitar-te informació i documentació especialitzada en matèria d’asil, dades estadístiques, situació de Drets Humans de diferents països en conflicte, documents i monografies sobre asil, racisme, dones, xenofòbia. Visita els nostres webs sobre Dona i refugi, Persones refugiades LGTBI, Rutes migratòries, DESCA i la nostra Aula virtual, on trobaràs les diverses Formacions que impartim.

  Cerca la teva delegació de CCAR-CEAR més pròxima per a posar-te en contacte amb nosaltres.
contactar