skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Programa de Voluntariat Noves formes d’intermediació laboral: voluntariat i xarxes socials

El Programa Voluntariat i Xarxes Socials és un programa d’intermediació laboral innovador i interactiu patrocinat per l’Obra Social de la Fundació La Caixa.

Per poder complir amb la nostra missió, donem suport a les persones refugiades i immigrades en diversos àmbits, des de l’acollida, l’atenció social i laboral, la gestió de pisos d’acollida, fins a la defensa jurídica, la incidència política i la denúncia en aquelles ocasions en què es vulnera els drets de les persones refugiades.
La CCAR disposa de Programes Ocupacionals i Formatius que tenen per objectiu millorar la ocupabilitat dels nostres usuaris, fent èmfasi en la promoció
professional.

Es duen a terme accions que van encaminades a afavorir la integració al mercat laboral mitjançant itineraris personalitzats i sessions grupals de recerca activa d’ocupació. Paral·lelament es fa un treball d’intermediació i de prospecció laboral amb empreses que gestionen ofertes de feina.
Amb aquest programa pretenem:
Aconseguir la col·laboració de voluntaris/àries que pel seu bagatge professional i formatiu, ens donin suport per afavorir l’accés al treball del nostre col·lectiu d’atenció, amb la realització d’activitats que fomentin les seves capacitats per a que esdevinguin més competents en la recerca activa de feina.

Apropar el sector comercial i empresarial del territori a les necessitats específiques del nostre col·lectiu i establir sinèrgies de col·laboració que enforteixin la intermediació laboral.
El nostre projecte va dirigit a:
o Empreses i organitzacions que vulguin fomentar un programa de Voluntariat Corporatiu
o Agrupacions empresarials que volen impulsar el voluntariat social als seus associats
o Empresaris/es i treballadors/es amb ganes de participar
o Persones prejubilades i jubilades que vulguin compartir la seva experiència professional amb les persones refugiades que formen part de la nostra entitat.

Si vols col·laborar amb el programa o rebre més informació, posat en contacte amb nosaltres o envia’ns un correu electrònic a voluntariat_ccar@cear.es

Entre tots i totes pot ser més fàcil.

Back To Top