skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Curs online: El refugi en l'àmbit local

Curs Online: El Refugi En L'àmbit Local


Amb l’objectiu d’acostar la realitat de la protecció internacional al i les professionals municipals des d’un enfocament molt pràctic, aquest curs online proporciona les eines per enfortir les capacitats tècniques necessàries per:

  • Identificar potencials sol·licitants de protecció internacional entre la població nouvinguda.
  • Conèixer les diferents polítiques públiques entorn la protecció internacional i enfortir les de l’àmbit municipal
  • Conèixer els recursos i programes d’atenció integral i especialitzada al col·lectiu de persones refugiades
  • Distingir la documentació acreditativa de les persones refugiades
  • Estar al corrent dels drets que emparen a les persones sol·licitants i refugiades a casa nostra

Així que si treballes a una administració local o dins d’un grup clau en matèria d’acollida i inclusió de persones refugiades (sector educatiu, sanitari, atenció a la ciutadania, serveis socials, policia municipal…), aquest curs és per tu!
Més informació a l’aula virtual de la CCAR.

Back To Top