skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

La CCAR ha comparegut al Parlament de Catalunya

La CCAR Ha Comparegut Al Parlament De Catalunya

El 16 de juliol, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat ha presentat la situació de les persones refugiades a l’Estat i a Catalunya en particular a la Comissió de Benestar, Família i Immigració del Parlament de Catalunya. És una acció d’incidència política que la CCAR ha anat fent des de fa anys, i que permet sensibilitzar la classe política a la situació actual dramàtica de les persones refugiades, tant les que estan al territori espanyol com les que no hi poden accedir pels dispositius policials com Frontex.

Back To Top