skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Oferta de feina: Técnic/a de Projectes

Oferta De Feina: Técnic/a De Projectes

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball

Sota la supervisió de l’àrea de Desenvolupament i enfortiment institucional, les persones contractades seràn les responsables de tots els processos relacionats amb els projectes de l’entitat, tant siguin finançats amb fons públics com amb fons privats, treballarà en col·laboració directa amb l’equip de coordinació de les àrees d’atenció a les persones com d’incidència política, social i participació; així com amb l’àrea de gestió econòmica i financera de l’entitat. Entre les seves tasques estaran:

 

Funcions

 • Identificació, disseny, elaboració, reformulació si s’escau, i posterior justificació de projectes tant d’atenció directa al col·lectiu d’atenció de l’entitat com d’incidència política, social i participació.
 • Recopilació de la documentació necessària, presentació dels projectes a les convocatòries públiques de subvenció o a altres convocatòries de caràcter privat així com recopilació i lliurament de la documentació per a la posterior justificació tècnica i econòmica.
 • Identificació i recerca de finançament públic i privat.
 • Reunions amb les entitats finançadores i manteniment de les relacions des d’una perspectiva de projectes.
 • Participar en les reunions de l’oficina de projectes de la CCAR.
 • Realització el seguiment tècnic i econòmic dels projectes.
 • Avaluació continua dels projectes en marxa
 • Participació en altres accions de l’entitat.
 • Suport en la difusió de les activitats de la CCAR.

Requisits:

 • Llicenciatura/grau en l ’àrea de les ciències socials o similar.
 • Imprescindible Nivell C de català
 • Alts coneixements d’anglès i/o francès
 • Formació complementària en Drets Humans. Es valorarà la formació en l’àrea de la immigració i l’asil.
 • Experiència demostrable en gestió de projectes com a mínim de tres anys
 • Domini de la metodologia del Marc Lògic i de la Teoria del Canvi
 • Bona capacitat de comunicació oral i escrita en català i castellà
 • Capacitats per treballar sota compliment de terminis i sota pressió de lliurament i compliment d’aquests terminis.

*Les candidatures que no reuneixin aquests requisits no seran tingudes en compte.

 Capacitats i compromisos

 • Capacitat resolutiva i proactiva.
 • Capacitat d’anàlisi.
 • Capacitat relacional i de comunicació.
 • Capacitat de resiliència.
 • Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
 • Disposició per al treball en equip en ambients interculturals.
 • Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.
 • Resistència a l’estrès i orientació a l’assoliment d’objectius.

Es valorarà

 • Experiència com a treballador/a i/o voluntari/a en entitats sense ànim de lucre
 • Bona capacitat de treball i motivació per treballar en la defensa dels drets humans
 • Experiència en projectes europeus i/o internacionals
 • Formació en gènere.
 • Experiència com a treballador/a i/o voluntari/a en entitats sense ànim de lucre.
 • Capacitat de gestió, organització, planificació i priorització de tasques.
 • Flexibilitat horària.

Condicions

Jornada Completa. Contracte d’obra i servei fins a març 2022, amb possibilitat de continuïtat .

Incorporació immediata.

Remuneració segons les taules salarials de l’entitat.

Lloc de treball a Barcelona

 

Informació requerida

Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org  amb la referència:  TÈCNIC/A PROJECTES

El termini de presentació de candidatures finalitza el 17 de maig

Només es contactarà amb les persones pre seleccionades.

Back To Top