skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Oferta de feina: TÉCNIC/A PUNT D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ A REUS

Oferta De Feina: TÉCNIC/A PUNT D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ A REUS

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball

Sota la supervisió de la Coordinació d’atenció a les persones, atendre el punt d’informació i orientació destinat a persones nouvingudes a la ciutat de Reus donant resposta a les situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió social en què es troben les persones refugiades i realitzar derivacions i acompanyaments als recursos socials del municipi.

Funcions

 • Sota la supervisió de la Coordinació d’atenció a les persones, establir els canals d’entrada de persones sol·licitants de protecció internacional, refugiades, apàtrides i denegades al punt d’informació i orientació en protecció internacional.
 • En coordinació amb la responsable de l’Àrea d’atenció a les persones, establir els protocols d’intervenció i derivació per a les persones usuàries del servei
 • Gestió del punt d’informació i orientació en protecció internacional.
 • Valoració i gestió de la borsa de prestacions econòmiques, en cas que hi hagi.
 • Realització de tallers i xerrades sobre asil i refugi als col·lectius interessats.
 • Coordinació i comunicació a nivell tècnic amb l’ajuntament i els serveis socials de la ciutat.
 • Dinamització del voluntariat amb el nostre col·lectiu d’atenció al municipi.
 • Elaboració d’informes i memòries.
 • Registre d’informació en la base de dades interna i qualsevol altra base de dades depenent de la gestió dels programes que tingui assignats.
 • Participar en les activitats que es desenvolupin dins de l’entitat.
 • Gestió de l’oficina de la CCAR en el municipi

Requisits:

 • Grau en ciències socials, preferiblement en treball social o en educació social
 • Experiència en la intervenció sociolaboral en l’àmbit de la protecció internacional i/o les migracions.
 • Coneixement de l’anglès i/o francès.
 • Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la CCAR.

 Capacitats i compromisos

 • Capacitat resolutiva i proactiva.
 • Capacitat relacional i de comunicació.
 • Capacitat de resiliència.
 • Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
 • Disposició per al treball en equip.
 • Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.

Es valorarà

 • Formació en Gènere.
 • Haver format part de CCAR com a persona atesa, treballador/a o voluntari/a.
 • Coneixement dels recursos socials de la ciutat.
 • Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.
 • Referències professionals de llocs similars.
 • Experiència associativa.

Condicions

Contracte d’obra i servei, 25 h/set

Incorporació immediata

Remuneració segons les taules salarials de l’entitat.

Lloc de treball a Reus

 

Informació requerida

Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org  amb la referència:  TÉCNIC/A PUNT D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ A REUS

El termini de presentació de candidatures finalitza el 3 de maig

Només es contactarà amb les persones pre seleccionades.

Back To Top